ยิ่งใหญ่อลังการ ย้อนตำนานร้อยปี “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์” อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ

ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา ยิ่งใหญ่อลังการ
ททท.อุบลฯร่วมงาน ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง ตำนานอีสาน “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์”
นางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นายธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมงาน“ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ที่ วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน
นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กล่าว่า อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับพระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ จัดงาน “ย้อนตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” โดยการสร้างนกหัสดีลิงค์เป็นงานฝีมือที่อยู่คู่กับเมืองเกษมสีมา ซึ่งการจัดทำนกหัสดีลิงค์หรือเมรุนกหัสดีลิงค์ เป็นผลงานศิลปะ มีกลไกลที่ซับซ้อนมากมาย การที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ สวยงามเนียนตานั้น จะต้องทำด้วยความ ประณีต พิถีพิถัน อย่างมาก เป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก เนื่องจากจะทำในวาระพิเศษเท่านั้น คือในงานพระราชทานเพลิงศพพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์นั้น ได้ช่วยให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญงานศพและพื้นที่ตำบลเกษม แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นเมืองเก่า ชื่อ “เมืองเกษมสีมา” ที่เคยมีประวัติศาสตร์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของความเกี่ยวข้องของเมืองเกษมสีมา กับ นกหัสดีลิงค์
โดยในงาน “ย้อนตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ในวันนี้ (140263) มีการแสดง เปิดตำนานอีสาน “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์” ซึ่งเป็นการแสดง พิธีการฆ่านกนกหัสดีลิงค์ จะมีการรวมเอาทั้งงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งจะทำให้ผู้มาร่วมในพิธี เกิดความประทับใจมาก คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้ ก็ได้เห็นคุณค่าและช่วยการสืบสานอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ขาดหายไป หรือจะประยุกต์เพื่อให้มีอยู่ต่อไปในอนาคต

Facebook Comments