ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก

ชาวบ้านตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อนำมาลัยข้าวตอกไปถวายพระเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

โดยชาวบ้านต่างพากันนำมาลัยข้าวตอกที่ทำขึ้นเองอย่างสวยงามนำเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ก่อนที่จะนำไปถวายพระและแขวนไว้ในศาลาการเปรียญ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จนถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันอัฎฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวงมาลัยข้าวตอกก็จะถูกปลดลงมาไปเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไป


ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านในตำบลฟ้าหยาด ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทนดอกมณฑารพ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ ที่หล่นลงมายังโลกมนุษย์ แต่ปัจจุบันดอกมณฑารพไม่มีแล้วชาวบ้านจึงต้องใช้ข้าวตอกแทนเพราะเชื่อว่าข้าวตอกเป็นสิ่งบริสุทธิ์โดยชาวบ้านจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยแล้วแห่ไปถวายพระ จนกลายเป็นประเพณีของชาวอำเภอมหาชนะชัย

 

Facebook Comments