สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสินค้าที่ระลึก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสินค้าที่ระลึก พัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นของที่ระลึก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ  บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสินค้าที่ระลึก สร้างความเข้าใจการพัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นของที่ระลึก  

ที่ ห้องวนารมย์  โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ  บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสินค้าที่ระลึก สร้างความเข้าใจการพัฒนาภูมิปัญญาให้เป็นของที่ระลึก  ซึ่งเป็นโครงการยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

โดยมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป 10  หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  1. บ้านโนนสูง  อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี 2. บ้านหนองขอน อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี  3. บ้านหนองขอนพัฒนำ อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ จ.อุบลราชธานี  4. บ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก ต.หนองสะโน จ.อุบลราชธานี  5. บ้านแก้งเรือง อ.นาจะหลวย ต.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี   6. บ้านโนนหินกอง อ.สิรินธร ต.ลำโดมน้อย จ.อุบลราชธานี  7. บ้านตามุย อ.โขงเจียม ต.ห้วยไผ่ จ.อุบลราชธานี8. บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร ต.สองคอน จ.อุบลราชธานี  9. บ้านปากแซง อ.นาตาล ต.พะลาน จ.อุบลราชธานี  และ  10. บ้านปากลา อ.โขงเจียม ต.นาโพธิ์กลาง จ.อุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมแบ่งเป็นฐานให้กลุ่มผู้ผลิตโอท็อปได้เรียนรู้  และสาธิตวิธีการทำ   ได้แก่  ฐานที่ 1 การทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคบล็อกแสตมป์  ฐานที่ 2 การทาพวงกุญแจอะคริลิก  และฐานที่ 3 การทาเสื้อด้วยเทคนิคฮีททรานสเฟอร์

Facebook Comments