สวนสัตว์อุบล ฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำนานพญานาค

สวนสัตว์อุบล ฯร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดทำทุ่งดอกเทียน พร้อมเรื่องราวตำนานพญานาค

พนักงาน และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบล ฯ ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำดอกเทียน  ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยปีนี้นอกจากทุ่งดอกเทียนที่สวยงาม นักท่องเที่ยวยังจะได้ ชมความงดงามของตำนานพญานาค ซึ่งทางสวนสัตว์อุบลฯจะใช้ดอกเทียนในการจัดสร้างตำนานพญานาค

การทำทุ่งดอกเทียนของสวนสัตว์อุบลราชธานี ปีนี้เป็นครั้งที่ 3 มีการพัฒนารูปแบบการจัดทำดอกเทียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งขนาด และสีสันที่สดใสสวยงาม รวมทั้งเพิ่มจำนวนดอกเทียนมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งจะทำให้ดอกเทียนมีความสวยงาม ละลานตา สะดุดตาแก่ผู้ที่พบเห็น รวมทั้งได้รู้เรื่องราวของตำนานพญานาคไปพร้อมๆกัน

สำหรับการจัดทำดอกเทียน ตามความเชื่อของชาวอีสาน  การทำดอกผึ้ง หรือดอกเทียน จัดทำขึ้นเพื่อถวายในวันสำคัญทางศาสนา ถือเป็นพุทธบูชาอย่างหนึ่ง ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีมีงานประเพณีสำคัญ คือ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ทางสวนสัตว์อุบลราชธานี จึงจัดทำดอกเทียน เตรียมนำมาปักตกแต่งเป็นทุ่งดอกเทียน พร้อมกับการสร้างเรื่องราวตำนานพญานาค ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความน่าสนใจ เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว และช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีอีกทางหนึ่ง

ทุ่งดอกเทียน สวนสัตว์อุบลราชธานี จะสามารถเปิดให้ชมได้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562

Facebook Comments