ตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ณ ขัวน้อย บ้านชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี

ชาวตำบลชีทวนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ ขัวน้อย บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลและชาวตำบลชีทวนจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีของชุมชน ที่ชาวตำบลชีทวนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เริ่มจากวัดศรีธาตุเจริญสุข ไปตามเส้นทางบนขัวน้อยซึ่งเป็นสะพานที่ทอดผ่านท้องทุ่ง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหนองแคนและบ้านชีทวน ในช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นประจำทุกปี

Facebook Comments