สวนสัตว์อุบลฯ พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำลด

สวนสัตว์อุบลราชธานี นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมภายในสวนสัตว์ฯ ซึ่งพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว และในเร็วๆนี้ จะเปิดส่วนแสดงสัตว์กรงนกใหญ่

 

 

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี  นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมภายในสวนสัตว์ฯ หลังจากเกิดผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่โดยรอบสวนสัตว์ฯ ถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะถนนทางเข้า-ออกสู่สวนสัตว์ฯ มีน้ำท่วมขังสูง ทำให้การสัญจรไม่สะดวก จึงได้ผลกระทบกับการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ฯ ในโอกาสที่เกิดวิกฤติน้ำท่วม

 

 

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี  ได้นำ พนักงาน-ลูกจ้างฯ ทำการพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสัตว์ฯ และส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงาม พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้รับความสนุกสนานและมีความสุขหลังจากได้รับความทุกข์จากภัยน้ำท่วม

 

 

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ยังกล่าวอีกว่า เวลาอันใกล้นี้ทางสวนสัตว์อุบลราชธานี  จะเปิดส่วนแสดงสัตว์ใหม่อีก อาทิ เช่น ส่วนแสดงกรงนกใหญ่ พื้นที่ขนาดประมาณ 8 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าเที่ยวชมภายในส่วนแสดง ชมนกนานาชนิดได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 

Facebook Comments