วัดป่าปากโดม พญาทะนะมูลนาคราช ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วัดป่าปากโดม พญาทะนะมูลนาคราช ตั้งอยู่ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโดม กับแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน
ที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
“พญาทะนะมูลนาคราช” เป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำมูล หากพูดถึงพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ภาคอีสานตอนบนต้องพญาศรีสุทโธ 🐉🐉🐉
แต่หากพูดถึงพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ภาคอีสานตอนล่าง ต้องเป็นพญานาคองค์นี้ ผู้เปี่ยมบารมี และตบะญาณแก่กล้า ผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม้น้ำมูลทั้งหมดนั่นก็คือ “พญาทะนะมูลนาคราช” พญานาคในตระกูลเอราปถะ ซึ่งวังบาดาลของท่านอยู่บริเวณ วัดป่าปากโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
มีมเหสีก็คือ ย่าเกตุปทุมครับ 🐉🐉🐉Facebook Comments