PEA ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลด

กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวงกองทัพอากาศและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ณ บ้านหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ำลด โดยดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมฟื้นฟู แก้ไข ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีบุคลากรของ PEA ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 300 คน ประกอบด้วย  ช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”   ชมรมวิศวกร ชมรมนักเรียนช่าง  พนักงานช่าง  ลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พนักงานอาสาสมัครการไฟฟ้านครหลวง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  คือการ สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน  ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Facebook Comments