แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ 8 – 12 พ.ค.นี้

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เชิญชวน ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  8-12 พฤษภาคม 2562  นี้  ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดงาน“แถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป” พร้อมนำเสนอผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยนายกมล  โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมแถลงข่าวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  และขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย  2 แสนไร่ ของจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อาหารกินสบายใจปลอดภัยจากโรค พันธุ์พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น  ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  หัตถกรรมและสิ่งทอสมุนไพรและเครื่องสำอาง  และการสัมมนาวิชาการ “ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป”  “ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและตลาดออนไลน์”  , การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร – นิทรรศการวันพืชมงคล – นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ – นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  , การเจรจาจับคู่ธุรกิจ  การประกวดและแข่งขันแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม”  ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท “ การประกวดเยาวชนหมอลำซิ่ง” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท  “ การแข่งขันคณะกลองยาว”  ชิงเงิน รางวัล 10,000 บาท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

Facebook Comments