พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนระดับกลุ่มจังหวัด ตามแผนของยุทธศาสตร์ชาติ

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนระดับกลุ่มจังหวัด โดยนำแผนของยุทธศาสตร์ชาติมาดำเนินงาน

นายสมชาติ  พงคพนาไกร คณะกรรมการบริหารหอการไทย  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ( อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ ) เปิดเผย  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   ภายหลังจากที่ได้รับความไว้ว่างใจ จากผู้ใหญ่และคณะกรรมการบริหารหอการไทย  ให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญ) ภารกิจจะขยับขึ้นจากประธานหอการค้า บทบาทหน้าที่  ก็จะต่างกันไป  จากเดิมที่เป็นประธานหอการค้า มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด แต่ในขณะนี้ได้รับตำแหน่งใหม่ หน้าที่คือการพัฒนาขับเคลื่อนระดับกลุ่มจังหวัด คือการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับประธานหอการค้า ของแต่ละจังหวัด    การทำงานก็จะเป็นในรูปแบบของการคิดพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัด  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเมืองรอง  ซึ่งในการพัฒนาจะต้องดำเนินการพัฒนาไปพร้อมกันในทุกๆด้าน โดยจะนำแผนของยุทธศาสตร์ชาติมาจะดำเนินงานในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

Facebook Comments