เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี  2562 พร้อมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี  2562 ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถีไทย  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

สำหรับการเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562   โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”   โดยได้กำหนดช่วงการณรงค์ควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน  โดยมีเป้าหมายให้สถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และยังได้กำหนด 6 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6   คือ มาตรการการลดความเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ  มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

โดยมีกิจกรรม มีการรับมอบอุปกรณ์ และสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จากภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านชุมชน ให้แก่หน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุด และอำเภอตระการพืชผล  และเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ประจำจุดปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

 

Facebook Comments