เปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

 

 

วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 19.00 น.  ณ บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562  โดยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ขึ้น

 

 

นับเป็นปีที่ 118 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหล่อหลอม รวมจิตใจ ในการรู้รักสามัคคี ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประการสำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา-ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ปีนี้มีต้นเทียนเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท รวม 53 ต้น กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน และกิจกรรมเทียนอุบลยลได้ทั้งเดือน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน

 

 

และในบริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบ ได้มีกิจกรรม ถนนสายเทียน สายธรรม การจัดทำอุโมงค์เทียน มหกรรมออมสิน ราชธานีแห่งความสุข ณ จังหวัดอุบลราชธานี วิถีชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าไหม การทำเครื่องทองเหลือง การแห่และถวายเทียนพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน และกิจกรรมเวียนเทียน การประกวดสาวงามเทียนพรรษา ประกวดหนูน้อยเทียนพรรษา การแสดงแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน (แนวคิด “ฮีต – ฮอย”)

 

 

และกิจกรรมงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน การจัดทำ MOU กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดส่ง ขบวนแห่เรือพนมพระ เข้าร่วมในงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี การจัดนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์”นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากประเทศถภูฏาน ส่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย.

Facebook Comments