เปิดงานธนาคารหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี

พระคุณเจ้า พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ให้ความเมตตาเป็นประธาน เปิดงาน โครงการธนาคารหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี

 

ที่เวทีกิจกรรมชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์ พระคุณเจ้า พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการธนาคารหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ และนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในนามกรรมการดำเนินการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา กศน. ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงานในครั้งนี้

 

 

โดยธนาคารหนังสืออุบลราชธานี เป็นการสานต่องานงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี โดยคณะทำงาน ได้ร่วมกันคิดในเบื้องต้น ให้มีการรวบรวมหนังสือปีนี้เน้นหนังสือสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 12 ขวบ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรก เป็นการให้บริการ ยืม – คืนหนังสือ เป็นชุดๆ ละประมาณ 30-50 เล่ม โดยสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน องค์กร กลุ่ม ภาคีต่างๆ สามารถยืมไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ครั้งละ 15 วัน ถึง 1 เดือน ตามข้อกำหนดในการยืมคืนไว้

 

 

กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน โดยการมอบหนังสือ 3 เล่ม ให้เด็กแรกเกิด ในช่วงที่แม่พาไปฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่งดำเนินการผ่านโรงพยาบาล ในช่วงแรกเริ่มนำร่อง กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอำเภอสำโรง และ รพสต.หนองขอน

 

ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี จะตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลบริหารจัดการ มีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรม

 

Facebook Comments