เกษตรกรพลิกผืนนา  ปลูกอินทผาลัม

เกษตรกรพลิกผืนนา  ปลูกอินทผาลัม แบบอินทรีย์ขายสร้างรายได้เสริม  ขณะเจ้าของเผย  ปลูก 3 ปี  ให้ผลผลิต  รสชาติหวาน อร่อย 

 

 

นางปิยภรณ์  บุญขจร  เจ้าของสวนอินทผาลัมไร่ตะวันฉาย  เล่าถึงแรงบันดาลใจ  ในการปลูกอินทผาลัม  ว่า    เริ่มจากอยากเรียนรู้และทดลองปลูกในพื้นที่ภาคอีสานว่าจะสามารถปลูกได้  และให้ผลผลิตที่ดี  มีรสชาติอร่อยหรือไม่  ประกอบกับหากปลูกแล้วประสบความสำเร็จ  อินทผาลัมยังสามารถให้ผลผลิตได้นานประมาณ 70 – 100  ปี  ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าทดลองปลูก  จึงเริ่มทดลองปลูกบนเนื้อที่  2 ไร่  ในพื้นที่หมู่  13  ตำบลท่าช้าง  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2559  ปัจจุบันมีต้นอินทผาลัม  ทั้งหมด  130  ต้น  ใช้เวลาปลูก  3  ปี  อินทผาลัมจึงออกผลให้ได้ชิมรสชาติ

 

 

อินทผาลัมที่ปลูกในสวนมีหลากหลายสายพันธุ์  อาทิ  พันธุ์บาฮี  พันธุ์บาฮีแดง  พันธุ์บิ๊กบาฮี  ซึ่งมีทั้งปลูกโดยการเพาะเมล็ด  และเพาะจากเนื้อ  รสชาติหวานอร่อย  แทบไม่มีรสฝาด  ที่สำคัญเป็นการปลูกแบบอินทรีย์   ขณะที่ราคาขายกิโลกรัมละ  550  บาทรวมค่าส่ง  ซึ่งในปีนี้มีลูกค้าสั่งจองหมดแล้ว

 

 

เจ้าของสวนอินทผาลัมไร่ตะวันฉาย    บอกด้วยว่า พื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้เป็นที่นา  จากนั้นได้เริ่มมีการดัดแปลง  ให้สามารถปลูกอินทผาลัมได้  และเนื่องจากเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรก  ยังไม่มีประสบการณ์  ช่วงแรกที่เริ่มปลูกจึงทำให้อินทผาลัมตายไปหลายต้น  กระทั่งมีการเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จึงทำให้รู้  และเข้าใจ  วิธีการปลูก  และการดูแล  เพิ่มมากขึ้น

 

 

สำหรับในปีแรกนี้  อินทผาลัม  ให้ผลผลิตทั้งหมด  17  ทลาย  เก็บผลผลิตไปแล้ว 2 รอบ  คือ  รอบแรกเก็บผลผลิต วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา     รอบที่ 2  เก็บผลผลิต  วันที่  14 กรกฎาคม ที่ผ่าน  และรอบที่ 3  กำลังจะเก็บผลผลิต  โดยคาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้  ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม  2563  โดยแต่ละรอบ  สามารถเก็บผลผลิตได้ครั้งละ ประมาณ 30 กิโลกรัม

 

 

ด้านนางวัชรียา ตรีภพ  เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์  กล่าวว่า   อินทผาลัมถือเป็นพืชทางเลือกใหม่  เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่  ที่น่าสนใจ  ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอ  เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล  ลงพื้นที่ดูแล  ให้คำปรึกษา  ในด้านต่าง ๆ  อาทิ  ด้านการตลาด  ด้านการเพาะปลูก  โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์  เนื่องจากปัจจุบันเน้นการขายผ่านออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น  และกลุ่มลูกค้าก็จะซื้อของผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Facebook Comments