เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ระทมโควิด-19 ทำตลาดปิดตัว    

เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี  เดือดร้อนหนัก  หลังตลาดนัดสีเขียวทุกแห่งปิดตัวลง  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  

 

 

นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้ก่อตั้งตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ กินสบายใจ  ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม  และเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์  กล่าวว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ตลาดนัดสีเขียว   ปิดชั่วคราว 4 แห่ง  ประกอบด้วย ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ  ที่ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ชั้น G  /    ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี /ตลาดกินดี อำเภอนาเยีย ที่เปิดทุกวันพุธ / และตลาดสร้างสุขคูเมือง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) /เหลือเพียง 1  แห่งที่ยังเปิดให้บริการ คือ  ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ห้วยวังนอง ริมสวนสาธารณะห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ฝั่งวัดมงคลโกวิทาราม)

 

 

ทั้งนี้หลังจากตลาดปิดตัวชั่วคราว  ทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์  ไม่มีตลาดรองรับ  และวางจำหน่ายพืชผัก  /หากจะนำผักเข้ามาขายในตัวเมืองก็ติดปัญหาเรื่องต้นทุน  ประกอบกับไม่อยากเดินทางเพราะกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

นางสาวคนึงนุช  บอกว่า  ส่วนตัวอาศัยอยู่ในตัวเมือง  จึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่า  เพราะสามารถนำผักที่ปลูกส่งให้ลูกค้าได้  โดยไม่ต้องเดินทาง  ผู้ที่สั่งซื้อสามารถนัดรับได้เลย  /ส่วนเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ไกลออกไป  จะเข้าถึงผู้บริโภคได้น้อยกว่า   และหากตลาดปิดเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น  เพราะผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีตลาดรองรับ  จึงทำให้ประสบภาวะขาดทุนในที่สุด

 

Facebook Comments