อุบลฯ ดูแลทหารใหม่ ให้เกียรติ-จัดเก้าอี้ให้นั่ง แทนการนั่งพื้น

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้คัดเลือกทหาร พร้อมสั่งดูแลทหารใหม่อย่างดี ให้เกียรติ-จัดเก้าอี้ให้นั่ง แทนการนั่งพื้น สานต่อนโยบายครอบครัวเดียวกัน ของกองทัพบก

พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ร่วมทั้งผู้เข้ารับการตรวจเลือก ที่ หอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีนาย สันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน พันโท ไวกูณฐ์ โชติธาดา ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จาก หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 และคณะกรรมการตรวจเลือก ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศของการตรวจคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจคัดเลือกเป็นอย่างดี

 

พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เปิดเผย กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดเลือกทหาร เนื่องจากแต่ละครั้งจะมีผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารเป็นจำนวนมาก และสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ทางกองทัพบกได้กำชับก็ คือ การจัดสถานที่รองรับผู้เข้ารับตรวจเลือกทหาร ให้มีความเหมาะสมและสะดวกสบาย อำนวยความสะดวกในทุกด้านให้ผู้ได้รับการตรวจเลือกทหาร ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกตั้งแต่รายงานตัว วัดขนาดร่างกาย จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ รับใบ สด.43 ให้เขารู้สึกว่าการเขามาทำหน้าที่ชายไทยได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม ได้รับการให้เกียรติ เพราะกองทัพถือว่าเขาเป็นบุคคลที่เสียสละ เป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก ของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้กำชับให้หน่วยตรวจเลือกดูแลเป็นอย่างดี


สำหรับอำเภอเขื่องใน มีทหารกองเกินรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกจากคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 317 นาย และจะทำการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการ จำนวน 101 นาย โดยบรรยากาศ ทั่วไป มี ชายไทยที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ เดินทางมารอรับคัดเลือกกันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกัน ก็มีบรรดาผู้ปกครองเดินทางมาให้กำลังใจลูกหลานเป็นจำนวนมาก

Facebook Comments