หนุ่มวิศวกร  เกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกแคนตาลูปริมโขงสร้างรายได้ยั่งยืน

หนุ่มวิศวกร  เกษตรกรรุ่นใหม่  กลับมาพัฒนาบ้านเกิดหันมาปลูกแคนตาลูปริมโขง  นำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตร  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 

นายณัฐณธรณ์ พิมพ์แก้ว  เจ้าของสวนเขียวสด  และเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชสวน ประจำปี 2562 นำคณะผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเกษตรจังหวัดเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ที่ อำเภอโพธ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี และนางวราภรณ์  วงศ์ประเสริฐ เกษตรอำเภอโพธิ์ไทร ชมสวนผลไม้ของตนเอง  ซึ่งได้มีการนำความรู้จากการเป็นนายช่าง (วิศวกร)  สิ่งที่ตนเองเรียนมาด้านวิศวกรมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร  และนำความรู้จากตายายมาผสมผสาน  ทำสวนผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

นายณัฐณธรณ์ พิมพ์แก้ว (Young smart farmer)  อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 9 บ้านป่าข่าชุมชน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาตรี(วิศวกรรมศาสตร์) สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้มีการศึกษาและทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อหาแนวทางต่างๆที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าประหยัดต้นทุนการผลิต ในการทำสวนผลไม้  โดยได้คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เช่น  การวางระบบน้ำ โดยการสูบน้ำจากน้ำโขง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น

 

 

นายณัฐณธรณ์ เล่าว่า   ตนเองเคยทำงานเกี่ยวกับการส่งออก ต่อมามีแนวคิดอยากจะมาทำอาชีพทางการเกษตร  เนื่องจากมีพื้นที่ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่  และอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น  แต่เดิมปลูกมะขาม  และลำไยเป็นหลัก  จึงมาทดลองปลูกแคนตาลูป  ที่มองว่าน่าจะประสบผลสำเร็จได้ดี และปลูกมาสองปีเข้าปีที่สามแล้ว  ในการเก็บเกี่ยวจะเก็บประมาณ  4  รอบ  รวมทั้งหมดจะได้ผลผลิตประมาณ  3.6 ตัน ต่อ 1 ไร่ มูลค่าไร่ละ 70,000  บาท นอกจากนี้ยังมีการทำแปลงทดลองใส่ปุ๋ยชีวภาพ  โดยการปลูกจะมีการแบ่งเป็นแปลง  มีทั้งที่ใส่ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยอินทรีย์  กากอุตสาหกรรม  แกลบดำ  เพื่อชี้วัดว่าสูตรใดมีประสิทธิภาพ และไม่มีการหยุดที่จะพัฒนาด้านการเกษตร

 

 

ด้านการตลาดได้มีการนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่บริเวณสามพันโบก และมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อรับซื้อถึงสวน โดยขายส่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 18 -35 บาท สำหรับใครที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐณธรณ์  พิมพ์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 094-2878406

Facebook Comments