ส.ส. อุบลราชธานี เลือกตั้ง 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

อัพเดท คะแนน ผู้สมัคร ส.ส. อุบลราชธานี ที่ได้คะแนนสูงสุด แต่ไม่ประกาศจำนวนคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ)
สามารถตรวจ รายชื่อ ว่าที่ ส.ส. ระบบแบ่งเขต 350 คนได้ตามประกาศของ กกต

เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ /// เพื่อไทย

เขต 2 นายวุติพงษ์ นามบุตร /// ประชาธิปัตย์

เขต 3 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี /// เพื่อไทย

เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ /// เพื่อไทย

เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลัพัฒน์ /// เพื่อไทย

เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ /// พลังประชารัฐ

เขต 7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ /// เพื่อไทย

เขต 8 นางสาวแนน บุณย์ธิตา สมชัย /// ประชาธิปัตย์

เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช /// เพื่อไทย

เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง /// เพื่อไทย

Facebook Comments