4 สถานที่สวดมนต์ข้ามปี ในจังหวัดอุบลราชธานี

      จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาข้ามปีในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้ามเข้าสู่วินาทีปีใหม่  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม

๑. วัดบ้านนาคำ ศาลาอุโบสถวัดบ้านนาคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นปีด้วยจิตบริสุทธิ์ เสริมสิริมงคล  คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.00 เป็นต้นไป

๒.สวดมนต์ข้ามปี เจริญจิตตภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุขถาวะ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง

อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น.เป็นต้นไป

      ๓.วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สวดมนต์ข้ามปี สวดสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมบุญบารมีและถวายเป็นพระราชกุศล วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

        ๔.วัดแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สวดมนต์ข้ามปีและตักบาตรขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

Facebook Comments