วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีธรรมมาสเก่าที่ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญหรือหอแจกแบบอีสาน ธรรมมาสมีลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลั่น บนตัวธรรมาสน์สิงห์ประดับประดาด้วยกระจกสีต่าง ๆ อย่างสวยงาม สร้างขึ้นโดยช่างชาวญวน พระอุปัชฌาวงศ์ พรหมฺสโร และนายคำหมา แสงงาม ปัจจุบันธรรมมาสสิงห์นี้ใช้เป็นที่สำหรับให้พระสงฆ์นั่งเทศน์มหาชาติในงานบุญเดือน 4 หรือบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ

หอแจก หรือศาลาการเปรียญ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

หอแจก หรือศาลาการเปรียญ ของวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ เป็นอาคารไม้ มีขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร ยกพื้นสูงประมาณ 50 เซนติเมตร พื้นปูด้วยไม้ มีฝาผนังด้านทิศตะวันออกด้านเดียว หลังคาทรงจั่วมุงด้วยสังกะสี ฝ้าเพดานจะมีภาพจิตรกรรมวาดบนแผ่นสังกะสีและแผ่นไม้เป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ราหู ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ต่าง ๆ ดวงดาว พญานาค และหงส์ เป็นต้น ภายในศาลาการเปรียญมีธรรมมาสสิงห์เทินบุษบกที่สวยงามตั้งอยู่ ศาลาการเปรียญนี้จะใช้ประโยชน์ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของบ้านชีทวน เช่น บุญมหาชาติหรือบุญผะเหวด การเทศนาช่วงเข้าพรรษา

ธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

ธรรมมาสสิงห์เทินบุษบกนี้ตั้งอยู่ในหอแจกหรือศาลาการเปรียญของวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้เป็นชั้นลดหลั่น บนตัวธรรมาสสิงห์ประดับประดาด้วยกระจกสีต่าง ๆ อย่างสวยงาม สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2468-2470 โดยพระอุปัชฌาวงศ์ พรหมฺสโร เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ให้ช่างชาวญวน (ชาวเวียดนาม) ชื่อ เวียง หรือชาวบ้านเรียกว่า แกวเวียง ซึ่งมาขออาศัยอยู่ภายในวัดเป็นผู้สร้างธรรมมาสสิงห์ในส่วนฐานจนถึงยอดธรรมมาส ส่วนงานบันไดนาค รั้วกั้น พร้อมกับเสาหงส์เป็นฝีมือของพระอุปัชฌาวงศ์ พรหมฺสโร และนายคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การปั้นแกะสลัก) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนวิชาศิลปะกับพระอุปัชฌาวงศ์

วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านชีทวน หมู่ 2 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.esanpedia.oar.ubu.ac.th

 

Facebook Comments