วัดภูเขาแก้ว

วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ให้พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนตสีโล) มาพิจารณาสร้างวัดป่ากรรมฐานให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญและเป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาจิตของชาวบ้านขึ้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ภายในวัดมีความสวยงามโดดเด่นด้วยอุโบสถกระเบื้องเคลือบ

ปฐม นิคมานนท์ และภัทนา นิคมานนท์ (2560) กล่าวว่า วัดภูเขาแก้ว แต่เดิม คือ ป่าช้าภูดินที่ตั้งอยู่บนเนินสูงก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2480 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้ให้พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล มาพิจารณาหาหนทางสร้างวัดป่ากรรมฐานขึ้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องด้วยมีญาติพี่น้องของท่านได้อพยพมาจากบ้านแคน ดอนมดแดง มาปักหลักตั้งถิ่นฐานที่บ้านโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นจำนวนมาก ท่านอยากให้มีวัดกรรมฐาน เพื่อช่วยอบรมสั่งสอนทางธรรมให้ญาติโยมของ และเพื่อโปรดญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายให้มีสถานที่บำเพ็ญบุญ และเป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาจิต จึงบัญชาให้พระอาจารย์เสงี่ยม และพระอาจารย์ดี ฉนฺโน มาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมในสถานที่ดังกล่าว โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้ให้ความสนับสนุน ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า วัดป่า หรือวัดป่าภูเขาแก้ว หรือวัดภูเขาแก้วในปัจจุบัน

การบริหารและการปกครองวัดนั้นมีเจ้าอาวาส คือ รูปที่ 1 คือ พระอาจารย์ดี ฉนฺโน รูปที่ 2 หลวงพ่อเพชร และรูปที่ 3 หลวงพ่อโชติ อาภคฺโค (พระครูวิบูลธรรมภาณ) และเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหารฝ่ายธรรมยุต

 

พระอุโบสถวัดภูเขาแก้ว มีความสวยงามโดดเด่น ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแทนศาลาการเปรียญไม้ตะเคียน 2 ชั้น ที่พระอาจารย์ดี ฉนโน เป็นผู้สร้างไว้ ที่ได้ถูกวางเพลิงมอดไหม้ใน วันที่ 3  ธันวาคม พ.ศ.2516 เวลา 22.15 น. พระครูพิบูลธรรมภาณ (โชติ อาภคโค) จึงได้ออกแบบพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญใช้ในการนั่งกัมมัฏฐานชั้นบนเป็นอุโบสถ ตั้งอยู่ในเรือท้ายกริ่งเรียกว่า “พุทธนาวา” ตัวอุโบสถประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง เป็นรูปแบบศิลปะไทยหลังคาเป็นโครงสร้างไม่มีมุขลดหลั่นกันสี่ชั้นด้านหน้า และด้านหลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ โดยมีคันทวยรองรับชายคาเป็นรูปนาคโดยรอบ ส่วนบริเวณกลางหลังคาตกแต่งเป็นยอดปราสาททอง หน้าบันจำหลักปูนปั้นลายก้านขดงดงามอ่อนช้อย กลมกลืนกับบัวเสา ที่ทำตามแบบศิลปะอินเดีย

ภายในพระอุโบสถจะตกแต่งด้วยภาพนูนสูง อยู่เหนือบานประตู และหน้าต่างขึ้นไปเป็นเรื่องราว และภาพจำลองเกี่ยวกับพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวประวัติของพระธาตุแต่ละองค์โดยสังเขป

วัดภูเขาแก้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/

 

 

Facebook Comments