วัดดอนธาตุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วัดดอนธาตุ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ดี ฉันโน ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายในมีเจดีย์อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ประวัติวัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ จากประวัติที่มีการบันทึกไว้เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล ทางทิศเหนือของแก่งสะพือ เนื้อที่ 130 ไร่ บนโฉนดเลขที่ 27 พื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่ หนาทึบ สงบและร่มรื่น

ประวัติการสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 2480 พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กันตสีโล) และพระอาจารย์ดี ฉันทโร (วัดภูเขาแก้ว) ได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานหาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุตินิกาย ท่านได้พักอยู่บ้างเป็นครั้งคราวที่วัดดอนธาตุ ในระหว่างปี พ.ศ.2480-2483 และในปีสุดท้าย พ.ศ.2484 ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนธาตุ ก่อนที่จะมรณภาพที่นครจำปาสัก ประเทศลาว จากนั้นเป็นต้นมายังคงปรากฏเวชนียสถานและอัฐบริขารของท่าน เช่น  กุฎิไม้ที่ท่านเคยจำพรรษาขนาดห้อง 2.50*4.00 เมตร ยกใต้ถุนสูง 1.20 เมตร แท่นหินสำหรับนั่งสมาธิภาวนา ทางเดินจงกรม อัฐบริขารและเครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน เช่น สังฆาฏิ ผ้าปูนั่ง กาน้ำ ซึ่งทางวัดมีความเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายว่าควรจัดสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดหนี่ยวจิตใจ และจารึกไว้ให้ได้ศึกษาจริยวัตรและแนวทางในการปฏิบัติของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระบูรพาจารย์  ขนาดฐานเจดีย์กว้าง 16*16 เมตร ความสูงถึงยอดฉัตร 33 เมตร ภายในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติ เครื่องอัฐบริขาร รูปภาพ และบรรจุอัฐิของท่าน

 

วัดดอนธาตุตั้งอยู่ที่ บ้านทรายมูลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.esanpedia.oar.ubu.ac.th

 

 

Facebook Comments