รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

1.ส่งมอบภารกิจบุญ 21 พฤษภาคม 2563

กลุ่ม SAVEUBON พร้อมทีมงานรถขุด ส่งมอบภารกิจบุญ

ด้านโครงสร้างการขุด โคก หนอง นา การปรับภูมิทัศน์ แก่นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีคณะสงฆ์เมตตาร่วมพิธี และเจริญชัยมงคลคาถา

Cr.กลุ่ม SAVEUBON

2.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการขอคืนจากราษฎรที่เข้าถือครองโดยมิชอบ จำนวน 23 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป มีการปลูกต้นไม้หลายชนิด รวมทั้งสิ้น 5,000 ต้น ในการนี้มีท่านอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รวม 300 คน

Cr.PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

3.นายศุภศิษธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม TV Conference ร่วมกับนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 เพื่อกำกับ ควบคุมติดตาม การป้องกันการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา เชื้อไวรัสโควิดระบาด ในพื้นที่ และรับทราบปัญหาความต้องการ การเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากทุกอำเภอเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป จากการรายงานในพื้นที่จากทุกอำเภอพบว่า ปัญหาที่พบในพื้นที่ ได้แก่สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระบาดพื้นที่ทุกอำเภอแนวโน้มเพิ่มขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ย้ำ สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงเพิ่มมาตรการเข้มข้นควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตือนให้ประชาชน ตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์หรือยื่นอุทรณ์เยียวยา 5000 บาท ภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

Cr.กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี

4.นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ด้านรายได้ เป้าหมายโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การลงพื้นที่ครั้งนี้ บูรณาการร่วมกับอำเภอดอนมดแดง โดยนายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทั้งสาธารณสุข ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโครงการฯ ครั้งนี้ จำนวน 6 ครัวเรือน

Cr. กลุ่มงานสารสนเทศฯ

5.วันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 1030 มทบ.22/ศบภ.มทบ.22 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของ นขต.ศบภ.มทบ.22 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยได้ทันต่อเวลา ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 เป็นประธาน

โดยถอดบทเรียนเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิจนเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ จว.อ.บ. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในสถานการณ์จริงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนที่หน่วยได้กำหนดไว้

Cr.มณฑลทหารบกที่ 22

6.วัน พฤหัสบดี ที ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นาย ปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วย นายปรีดา ชนะพลชัย ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอโขงเจียม สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม สาธารณสุขตำบลหนองแสงใหญ่-วังอ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านวังอ่าง อสม. ตำบลหนองใหญ่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอโขงเจียม ที่ ๑๑ และจิตอาสา ประชาชนบ้านวังอ่าง ฯลฯ ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก ณ บ้านวังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Cr. ผู้ชาย หลายอารมณ์

7.

ประกาศ ‼ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ มีความจำเป็นที่จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อดับไฟปฎิบัติงานวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

ดับไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณหน้าบริษัท SP คอนกรีต ถึงสามแยกบ้านกุดเป่ง ฝั่งซ้ายมือมุ่งหน้าเข้าวารินฯ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อปฎิบัติงานปรับปรุ่งระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้ใหญ่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

พื้นที่ได้รับผลกระทบ

1.โรงทอผ้าคำปุ่น

2.โรงเรียนวารินชำราบ

3.หมู่บ้านสาริน 3

4.โรงแรมเลควิวรีสอร์ท

ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยcr.งานประชาสัมพันธ์ เทศบาล คำน้ำแซบ

8.กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป”

Cr.เงินผู้พิการ กระทรวงการคลัง

9.นายชนินทร์ สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร มอบกระชังบกสำหรับเลี้ยงปลาดุก จำนวน ๕๐ หลัง ให้กับชุมชนตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน ๕ หมู่บ้านๆละ ๑๐ ครัวเรือน ซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ในรัศมี ๓ กิโลเมตร ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ได้แก่ บ้านคำเขื่อนแก้ว , บ้านห้วยเหว่อ , บ้านห้วยวังลม , บ้านหัวสะพาน และบ้านคีรีเขต เพื่อเป็นราษฎรนำร่องในการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก สำหรับการฟื้นฟูเยียวยาสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รอบโรงไฟฟ้า/เขื่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

cr.เขื่อนสิรินธร กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ รายงาน

10.กองการสัสดี ได้ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.–31 ส.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
  2. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  3. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 เป็นการตรวจเลือกฯ
  4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

Cr.สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

Facebook Comments