รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

1.19 พ.ค 63 ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านหนังสืออยู่บ้าน  ต้านภัยโควิค 19 พิชิตความไม่รู้” ณ บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง และบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 7 บ้านคำกลาง ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Cr.อำเภอวารินชำราบ

2.เทศบาลนครอุบลราชธานี มี “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” แล้ว

นำบุญโดย นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารทุกท่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมแบ่งปันตามศรัทธา…สู้วิกฤตโควิดให้ผ่านพ้น ร่วมแบ่งปันเพื่อพี่น้องนครอุบลฯ ตู้ปันสุข ตั้ง ณ หน้าห้องวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ตู้เปิดให้บริการ เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน** เริ่มปันสุข ปันน้ำใจในวันพรุ่งนี้ 21/5/63 เป็นต้นไป

Cr.ข้อมูล/ภาพ : คุณรัชนี อุทธสิงห์  pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

3.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้างานทันตกรรม เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้บริการตรวจช่องปาก และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฎิบัติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย

Cr.ภาพ : คุณเสมอแข มาลัย  pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

4.เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ออกปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทพโยธี , ซอยชยางกูร 12.2 และซอยสุขาอุปถัมภ์ 1 เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ , ดูดสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำ และทำให้การระบายน้ำจากแหล่งต่างๆลงสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากจุดดังกล่าว ทาง สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี ยังคงดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบราชธานีอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน..

Cr.ภาพ : หัวหน้าวรวิทย์ หลาทอง#pr05 สุธีลาพร ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

5.ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมกับเปิด Locall Ubon ธุรกิจส่งอาหารถึงบ้าน

Locall Ubon เป็นระบบสั่งอาหารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่บางรายอาจไม่พร้อมให้หักส่วนแบ่งที่มากถึง 30% บางรายไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ Locall Ubon จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการเรื่องรับรายการสั่งอาหาร เก็บเงิน จัดส่งสินค้า ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทุกราย

เราสามารถสนับสนุนร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมืองอุบลฯ ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยการสั่งอาหารผ่านระบบ Locall Ubon เข้าไปดูรายการอาหารที่แฟนเพจ facebook.com/locall.ubon

หรือโทรไปที่ 063-412-9276

Cr. http://www.guideubon.com/

6.นางกมลพร คำนึงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีประชุม เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบล เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าและการประชาสัมพันธ์หลัง โควิด New Normal วิถีใหม่ในวันเดิมของ ประชาชน จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเร่งสร้างการรับรู้ เข้าใจเชื่อมั่น ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์หลัง โควิด New Normal สื่อ Online สื่อ Social Media จุดเด่นจุดที่น่าสนใจเราจะต้องนำเสนอสร้างการรับรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อไป เพื่อรองรับสังคมสูงวัยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขานรับนโยบายรัฐบาลต่อไป

Cr. PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

7.พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22

สั่งการให้ มทบ.22/ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มทบ.22 จัดกำลังสารวัตรทหาร ให้การสนับสนุน กอ.รมน.จว.อุบลฯ และกอ.รมน.จว.อำนาจเจริญ ปฏิบัติภารกิจจุดตรวจ/

ด่านตรวจ และสายตรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการบังคับใช้กฎหมาย

  1. จัด 1 มว.สห.มทบ.22 สนับสนุน กอ.รมน.จว.อ.บ.
  2. จัด1หมู่ สห.มทบ.22 สนับสนุน กอ.รมน.จว.อ.จ.
  3. ผลการปฏิบัติของจุดตรวจ บ.ทุ่งสว่าง ต.ไร่น้อยฯ, ตู้ยามห้วยขะยุง อ.วารินฯ, ตู้ยามบ้านแคน อ.สำโรง,สายตรวจร่วม อ.เมืองและ อ.วารินฯ ไม่พบผู้กระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แต่อย่างใด

Cr.มณฑลทหารบกที่ 22

8.มณฑลทหารบกที่ 22 จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐาน และการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้จัดการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐาน และการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วย ณ ที่ตั้งหน่วย ในรูปแบบ Unit School ในห้วงการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 – 31พ.ค.63 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 นาย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

Cr.มณฑลทหารบกที่ 22

9.นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

ผลการตัดสินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ตามโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผลงานเรื่อง “กุมารทอง LV.1” โดยทีม ค่ายลูกเสือผสม film สามารถคว้ารางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000

Cr.มหาวิทยาลัยอุบลราชานี

10.คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร เพื่อมอบให้กับประชาชนเพื่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ่านนักศึกษาจิตอาสาของคณะฯ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ได้แก่ สบู่เหลวสมุนไพร สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนา

Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Facebook Comments