รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2563

1.เด็กหญิงจิรัชญา​ โหมดม่วง​ นักเรียน​ชั้นประถม​ศึกษา​ปีที่​ 4​ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีในการคว้า #รางวัลเหรียญทอง🏅 ประเภทบุคคลเดี่ยว รุ่นอายุ10ปี รางวัลเหรียญเงิน🥈ประเภททีม รุ่นอายุ 10 ปี

จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

Cr : คุณครูอภิชาติ ตั้งวันเจริญ

Pr.04 ขนิษฐวดี

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม ออกประเมินความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ชุมชนวัดปทุมมาลัย,ชุมชนวัดแจ้ง,ชุมชนวัดมหาวนาราม, ชุมชนวัดมณีวณาราม เพื่อแบ่งกลุ่มวางแผนการดูแลรายบุคคลค่ะ…

pr:03 ข่าว ศุจินทรา Cr.ภาพ คุณเสมอเเข ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

3.ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายณัชนนท์ กาสี​ และเด็กชายณัชนันท์​ กาสี​ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ยืดหยุ่น,รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี #การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สนามกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 61 กรุงเทพมหานคร

Cr.ภาพ/ดร.ไพสิฐ ศรีสมุทร

Pr.07 จันทนิภา

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

4.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี จะดำเนินการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า)ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ ปภ.เขต และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2563 เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานและประเมินความพร้อมด้านบุคลากร ทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับทราบถึงนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการ เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพยากร การถอนกำลังและการส่งกลับ การใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ฝึกระดมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงาน การปรับพื้นฐานการขับเคลื่อนกลไกการทำงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

Cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี

5.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมตามมาตรา 40 และเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์รวม 5 กรณี คือ การขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีเงินออมชราภาพ และกรณีเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับในเดือนสิงหาคม 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

Cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี

6.สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามภารกิจด้านอนุรักษ์วิจัยเพาะขยายพันธ์สัตว์ป่าและพันธ์พืช เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี จึงขอห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บเห็ดหรือกระทำการใดๆในพื้นที่ป่าสวนสัตว์อุบลราชธานี และไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรและสวนสัตว์ทุกประการ

Cr.สวนสัตว์อุบลราชธานี

7.ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และครู กศน.ตำบลในเมือง ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพุทธเมตรา ระดับชั้นอนุบาล ในการนี้สโมสรโรตารีศรีอุบล โดยการนำของ นายกสุชาดา ขันอาสาและสมาชิก มอบชุดถุงผ้าพร้อมหนังสือสำหรับเด็ก 3 เล่ม จำนวน 160 ชุด เพื่อให้เด็กๆ ได้นำกลับไป ให้ผู้ปกครองอ่านที่บ้านเพื่อให้ครอบครัวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

Cr.ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

8.สนามบิน บน.21 จ.อุบลราชธานี พล.ต.สรชัช สุทธิสนธิ์ ผบ.มทบ.22 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชูชาติ อุปสาร รอง ผบ.มทบ.22 จัดกองทหารเกียรติยศ และกำลังพล พร้อมด้วยญาติ ร่วมพิธีรับศพ ส.ท.บึงกาฬ หารสาร ชป.รปภ.ครู ร้อย.ทพ.4508 ฉก.ทพ.45 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดของผู้ก่อเหตุรุนแรง ขณะออกรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่ บ้านกาลิซา หมู่ที่ 2 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ช่วงเช้าวันที่ 13 ส.ค. 63 โดยเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินลำเลียง จากสนามบิน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มายัง สนามบิน บน.21 จ.อุบลราชธานี และจะนำศพไปบำเพ็ญกุศล ยังภูมิลำเนา บ้านเลิงบาก หมู่8 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี Cr.มทบ.22

9.ที่ สภ.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี แถลงผลการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยพ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีการลำเลียงยาบ้า เข้ามาในเขตฝั่งไทย จึงได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ ทหารจากกองกำลังสุรนารีและฝ่ายปกครองอำเภอโพธิ์ไทร ทำการซุ่มเฝ้าตรวจที่บริเวณป่าละเมาะถนนลูกรังด้านทิศใต้ของบ้านปากกะหลาง ต.สองคอน สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 4 กระสอบ จำนวน 652,000 เม็ด เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนาย จึงได้นำของกลางส่ง สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เพื่อทำการสืบสวนและติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

10.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และกิจกรรมสร้างการรับรู้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )โดยนำภารกิจงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น อำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

Cr.อำเภอพิบูลมังสาหาร

Facebook Comments