รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563

1.นางพรรณี พาชื่น รองผู้อำนวยการ รร.เทศบาลบูรพาอุบลและคณะครู เข้าร่วมการอบรมกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯเพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี นายณัฐธนนท์ บัวทอง พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์

cr.เทศบาลนคร อุบลราชธานี

2.นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิค้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นายเจษฎา ชิงอิน รองปลัดเทศบาล ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563

cr.สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันเเนะนำ,ตักเตือนผู้จำหน่ายสินค้า บริเวณรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์ ให้เคลื่อนย้ายสิ่งของเเละรถเข็นจำหน่ายสินค้าออกจากทางสาธารณะ เเละปฎิบัติหน้าที่จัดเก็บป้ายโฆษณาภายในเขตที่ไม่ได้ขออนุญาตติดตั้งป้าย เพื่อความสะดวกในการจราจรเเละความปลอดภัยของประชาชน…👏👏..

cr.เทศบาลนคร อุบลราชธานี

4.อุบลฯ จัดวิ่ง Cross Country ขัวน้อยบ้านชีทวน เปิดตัวเมืองสปอร์ตซิตี้อย่างเป็นทางการ 15 สิงหาคมนี้ start จากวัดทุ่งศรีวิไล เวลา 05.00 น.ผ่านขัวน้อยบ้านชีทวน แหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต วิถีใหม่ New Normal ชุมชนบ้าน

ชีทวน กับขัวน้อย ตำนานทางวัฒนธรรม ที่มีความรุ่งเรือง ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กับพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

5.กองกิจการสภา อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 17/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมี ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง การสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปฏิรูปและพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (กกต.) และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

Cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ

6.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายศิลปิน ได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สายน้ำฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดภาพวาดประเภทบุคคล กลุ่มศิลปินอาชีพ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัยมีพื้นเพและภูมิลำเนาในเขตภาคอีสาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “สายน้ำฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง” ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 085-1059250 ,

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวีอุบลฯ

7.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตน้อมดวงใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่❤️ #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💙เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

#ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563เวลา08.30 -12.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี👍….

.

💪”Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”💪

(Plus One Blood Donation , More Blood More Lives)

 

#เตรียมร่างกายให้พร้อมบริจาคโลหิต☺️

 

👉#สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข1 เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-246060 ต่อ 186

Cr.หัวหน้าชญานิศา คำภาบุตร,

Banner :สภากาชาดไทย

8.ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม

“แบกบักจก พายติ๊บข้าว มาร่วมแรง เอามื้อสามัคคี เฮ็ดโคก หนอง นา นำกัน”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำทีมงาน ร่วมเอามื้อสามัคคีของ ผู้นำต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ทีมเซฟอุบล และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ณ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมปลูกไม้ 5 ระดับ ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และขุดคลองไส้ไก่

cr.ศพช. อุบลราชธานี

9.วันที่ 11 ส.ค. 63

ชป.กร มทบ.22 “ขุนภักดีสัญจร” พร้อมกับชุดช่างตัดผมฟรี Army barber ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ต.หนองไข่นก อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ เพื่อรณรงค์ให้คงมาตรการป้องกันตนเองและชุมชนให้รอดพุ้นจากโรคโควิด-19 และเสริมสร้างอุดมการความรักต่อสถาบันชาติ ความสามัคคีของประชาชนและการปฏิบัติตนเป็นคนดี ร่วมไปถึงการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal)

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

Cr.มณฑลทหารบกที่ 22

10.ที่ประชุม ครม. (13 ส.ค.63)

มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน

ซึ่งตรงกับ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63 และ วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63

รวมวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่ 4 – 7 ก.ย. 63 (ศุกร์-จันทร์)

Cr.สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

Facebook Comments