รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

1.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (1) เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ โครงการ “ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์) กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์น้ำ ประจำปี 2563”

Cr.ป.ยิ้ม

2.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ร่วมสภาพัฒนาเมืองสิรินธร “เมืองแห่งมิตรภาพและความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า” เพื่อเสวนาพูดคุยยามเช้า โดยมีนายอำเภอสิรินธร ส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกันค้นหาศักยภาพ และปัญหาอุปสรรค นำไปสู่การแก้ปัณหา และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร การพัฒนาชีวิต การฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Cr.สุรัตน์  สิงห์พัฒน์

3.”ผู้ว่าพาวิ่ง เยือนถิ่นสิรินธร Run For You 2020″

ณ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม”ผู้ว่าพาวิ่ง เยือนถิ่นสิรินธร Run For You 2020″ พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอสิรินธรและประชาชนอำเภอใกล้เคียง ร่วมวิ่งออกกำลังเพื่อสุขภาพและเป็นการกุศล

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

4.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขัน เเละเเนะนำตักเตือนผู้จำหน่ายสินค้า บริเวณข้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์ ถนนเทพโยธี เเละบริเวณวิทยาลัยพยาบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเเละสะดวกในการสัญจรไปมา

pr:03 ข่าว ศุจินทรา

Cr: ภาพ คุณจังโก้ / คุณป้อม สุระชัย

5.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหน้ากากผ้า,เจลล้างมือเเอกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลฯ เพื่อป้องกันการเเพร่กระจายของไวรัสโควิด-19นายกฯแอนห่วงใยในช่วงการเปิดเรียนของน้องๆนักเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทเเนะนำการใช้ชีวิตเเละปฎิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

pr:03 ข่าว ศุจินทรา

Cr.ภาพ ศุจินทรา

6.พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม. ได้กำชับ กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และกระทรวงแรงงาน ให้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุก คุมเข้มเฝ้าระวัง สกัดกั้น กวาดล้างปราบปรามขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่อง ควบคู่กับการรุกตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ในขณะที่ความต้องการแรงงานสูงและพบสถิติการจับกุมแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมากขึ้น หลังมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับประโยชน์โดยเด็ดขาด

Cr.สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

7.ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมประสานงานการบริการรถบัสไฟฟ้า EV สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จากวัดสิรินธรวนาราม (วัดภูพร้าวเรืองแสง) ไปเมืองเรืองแสงช่องเม็ก (ด่านชายแดนไทย-ลาวช่องเม็ก) ในการร่วมกิจกรรมการทาสีตามลวดลายบนถนนเรืองแสง ของเครือข่ายเยาวชนเมืองเรืองแสง และกิจกรรมของเค เครือข่ายเยาวชนกลุ่มเลี้ยงม้า ตำบลช่องเม็ก เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสิรินธร และเพิ่มศักยภาพส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนตำบลช่องเม็ก ณ เมืองเรืองแสงช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สืบเนื่องจาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสร้างเมือง อำเภอสิรินธร เพื่อให้เยาวชนซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ได้มีบทบาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยการใช้ศักยภาพของเยาวชน ศักยภาพชุมชนและทรัพยากร ในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า

cr.เขื่อนสิรินธร

กรกช ภูมี สวท.อุบล

8.ที่อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร นายมาณพ หงคำเมือง วิศวกรระดับ ๙ ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร มอบปุ๋ยบำรุงดินจากผักตบชวา (ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคำวังยาง) จำนวน ๓๐ กระสอบ และน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน ๓๐ แพ็ค (๓๖๐ ขวด) ให้กับ นายคำแพง มุ่งดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใส่ปุ๋ยสำหรับบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านแหลมทอง ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตาม “โครงการเครือข่ายชุมชนหัวใจสีเขียว” ของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รอบโรงไฟฟ้า/เขื่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

cr.เขื่อนสิรินธร

กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ

9.หมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ อุบัติเหตุเพิ่ม ต้องการโลหิตจำนวนมาก

เลือดสำรองไม่พอ สามารถจ่ายเลือดได้50 %เท่านั้น

วอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน!

เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาล

สำหรับผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด👕 “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี

#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19 #คนไทยต้องช่วยกัน

☎️สอบถามโทร. 0 45 244628

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวี อุบล

10.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหอการค้าจังหวัด เพื่อหารือเตรียมจัดงาน “วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะะนะได ประเภท Super Mini Marathon ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ผาชะนะได อุยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวขึ้นผาชะนะได เพื่อเป็นขวัญและกำลังไจในการทำงานของเจ้าหปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดงานได้เน้นเรื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยใช้มาตรการป้อง กันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD 19) อย่างเคร่งครัด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook Comments