รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1.นางจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทน นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างความเข้าใจในการเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับองค์กรสมาชิกเกษตรกรเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติถึงกรอบการให้การสนับสนุน แผน และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในงบประมาณ 2563 ,เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถอดสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรในปีที่ผ่านมา ,เพื่อให้กลุ่มองค์กรสมาชิกเกษตรกรทราบถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูเกษตรกรในปัจจุบันและเพื่อให้ทราบถึงนโยบายแผนงานยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2564

Cr.พิกัดข่าว ชาวอุบลฯ

2.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผกก.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท.ชิณเทพ พันธุ์ทอง รอง ผกก.สภ.เขมราฐ พ.ต.ท.ชนัสพงศ์ อึ้งตระกูล สวป.สภ.เขมราฐ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เขมราฐ กลุ่มแม่บ้านตำรวจ สภ.เขมราฐ ได้ร่วมกันมอบเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องชักโครก ท่อพีวีซี ท่อบำบัดอุจจาระ เตียงเหล็ก ที่นอน และปัจจัย ตามโครงการจิตอาสาตำรวจภูธรเขมราฐ ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมอบให้นางสาวสมควร ก้อนจันทร์ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองเมืองสุ่ม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

Cr.ปรัตมิตร ขำคม /ผอ. /พิกัดข่าว ชาวอุบลฯ

3.ศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสาธารณะเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 โดยการจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางบูรณาการและวิธีการแก้ไขจัดการปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนหาทางออกเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติอุทกภัยครั้งต่อไป

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวีอุบล

4.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม  2563 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เสนอ   ทั้งนี้เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า  ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฯ เพื่อกำกับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การควบคุมการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง / การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย / และ การกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวีอุบล

5.นายปิยพล แววศรี นายกสมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาและตัวแทนท่าน ส.ส.วุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานกิตติมศักดิ์สมาคม #ได้เข้าพบ ท่าน ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และร่วมศึกษาการเรียนรู้โครงการต่างๆของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ปรึกษาหารือในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศต่อไป พร้อมกับมอบเสื้อสมาคมกีฬาให้กับท่านผู้ว่าในครั้งนี้

Cr.#T-SPORTS

6.สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี   โครงการดังกล่าว  เป็นโครงการที่ให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิต  ด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน   ทั่วถึง  สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  ภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้มีความรู้เพิ่มเติม  สามารถทำการเกษตร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยั่งยืน  นอกจากนี้โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่  ยังเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก  ที่จะทำให้เกษตรกร  ในพื้นที่เป้าหมายที่ประสบปัญหา  ให้ได้รับบริการทางการเกษตร  อาทิ  การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ  การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรด้วย

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวีอุบล

7.ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฯ #เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ⛈ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2563 นี้

⚠️เตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้น #หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป…

แจ้งเหตุสาธารณะภัย เหตุเพลิงไหม้

⚠️โทร 199 ตลอด 24 ชม.

Cr. กรมอุตุนิยมวิทยา

8.สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี​

โดยนางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายข้าราชการ​ และ

เจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย​ หมวดอักษร​ กษ​

“กิจการกำไรดี เกษมศรีทวีคูณ” จำนวน301 หมายเลข

ซึ่งจะประมูลในวันที่ 8-9 สิงหาคม2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

Cr.สถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบล

9.ขอเรียนเชิญ/เจริญพร ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020235416490 ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาโรงเรียนศรีศาสนวิทยา

ติดต่อบริจาคได้ที่..ท่านพระครูสังฆภารพิสิฐ 083-1298853

พระมหาพูลสุข เขมจาโร 086-4549790 วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

cr.วัดหลวง อุบลราชธานี

10.วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสถียร ชาชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยขะยุง ประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ประชาธิปไตย และความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก

นางสาวธัญทิพย์  ยศกฤตวิทย์สกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนบริหารงาน หน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง ชั้น 2

Cr.เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

 

Facebook Comments