รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

1.ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. โดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

cr.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2.ต้อนรับวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ กับงาน ” ของดี ของเด่น สกลนคร ”

1-9 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Event Hall ชั้น 1 พบกับ

🐄 #โคขุนโพนยางคำ จ.สกลนคร เนื้อวัวที่นุ่ม กลิ่นหอมและรสหวานยิ่งขึ้น สะอาด ปลอดภัย

🍚  #ข้าวฮาง เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของชนเผ่าภูไท สกลนคร มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น “ข้าวหอมทอง” หรือ “ข้าวหอมทองสกลทวาปี” มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าธัญพืช

🍇 #หมากเม่า เป็นทรัพยากรชีวภาพประจำท้องถิ่นของ จ.สกลนคร

👕 #ผ้าย้อมคราม  นับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “ผ้าผิวสวย”  ย้อมครามย้อมสีธรรมชาติ ทอด้วยมือ

cr.Sunee Tower

3.ห้องประขุมโรงแรมลายทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 ได้จัดประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข) ครั้งที่ 3/ 2563 โดยมี นายสุรพล สายพันธุ์ ประธาน อปสข. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมในการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ ไตรมาส 3 ปี 2563 และการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณางบการบริหารงบค่าเสื่อมรัฐนอกสังกัดและเอกขน และกำหนดเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายบางบริการเฉพาะเขตสำหรับผู้ป่วยในทั่วไป ปีวบประมาณ 2564

cr.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี

4.ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีสาธารณะหัวข้อ “การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัย ของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี” จำนวน 3 ครั้ง ณ ห้องประชุมศูนย์ (OTOP CENTER) สำหรับการจัดเวทีสาธารณะหัวข้อ “การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัย ของชาวอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังภาพสะท้อนผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากชาวอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ นักการศึกษา นักศึกษา และเยาวชน จะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายและข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในอนาคต

Cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี

5.ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯมีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 50 ราย…

Cr.วิสุทธิ์ สารพัฒน์

6.พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผกก.สภ.เขมราฐ, พ.ต.ท.ชินเทพ พันธุ์ทอง รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ, พ.ต.ท.ชนัสพงศ์ อึ้งตระกูล สวป.สภ.เขมราฐ,ชุดจิตอาสา สภ.เขมราฐ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ และครอบครัว ได้ร่วมมือร่วมใจกัน รวบรวมเงินเพื่อนำไปสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้กับ น.ส.สมควร ก้อนจันทร์ ที่บ้านหนองเมืองชุ่ม บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบเงินให้กับ น.ส.สมควรฯ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

Cr.สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ สภ.เขมราฐ

7.ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่

“ตุ้มโฮม ฮักแพง น้องชายน้องสาวหล้า ๒๕๖๓”

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

—————————————————-

* พิธีทำบุญตักบาตร *

* พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักศึกษาที่มีจิตอาสาดีเด่น *

* พิธีบายศรีสู่ขวัญ *

cr.งานกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม

8.10-17 สิงหา พาแม่เที่ยวงาน ”Love mom out loud” รักแม่ให้โลกรู้ ณ ลานอควาเรียม ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ 10-17 สิงหาคม 2563 ห้ามพลาด!!!

ภายในงานมีกิจกรรมสำหรับครอบครัว คุณแม่และคุณลูก

️ชวนคุณแม่ตรวจสุขภาพฟรี ทุกวัน

️การประกวดต่าง ๆ

1.1 รำเทิดพระเกียรติ 2 รุ่น

1.2 การประกวดภาพวาดระบายสี อายุไม่เกิน 12 ปี ชิงเงินรางวัล 7,500 บาท

1.3 ประกวด เดินแบบคู่แม่ลูก ชิงเงินรางวัล ( 20 คู่แรกรับของที่ระลึก)

1.4 การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกให้รางวัลแม่ตัวอย่าง จำนวน 30 ท่าน

  1. โชวว์ วงดนตรี อคูสติก

4.บูธขายของท่ีระลึก Gift My Mom

5.โชวจ์ากสถาบนัต่างๆ

ใบสมัครการประกวดต่างๆที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามฝ่ายประสานงานกิจกรรม 089-9957063

Cr.เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

9.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างมหาเจดีย์ที่วัดคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนา ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนเชิญและบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดยเป็นเจ้าภาพกองบุญๆละ 100 บาท

จำนวน 500,000 กอง หรือตามกำลังศรัทธา และสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 6781313843

หรือติดต่อเจ้าอาวาสโทร 0810648715

พระครูกิตติคุโณภาส (เจ้าอาวาสวัดคูสว่าง)

Cr.วัดคูสว่าง

10.นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563ซึ่งที่การปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บ้านนาโดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านหนองวิไลหมู่ที่ 11 ตำบลเขมราฐ เขมราฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โนนหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่

โครงการดังกล่าว กรมการปกครอง ได้มีเป้าหมายในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นหลัก 4 ด้านคือ การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธี ยึดหลักเสียงข้างมากชอบธรรมและรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนส่วนรวม การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมและผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและนำหลักการวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

Cr.เขมราฐ วันนี้

Facebook Comments