รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

1.ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วม #พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง …

Cr. ภาพ :วิภารัตน์

Pr.04 ขนิษฐวดี

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลฯ นำพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด #ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมร่วมทำความสะอาด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ณ ถนนอุปราช (หน้าศาลากลางหลังเก่า – ทุ่งศรีเมือง)

Pr.07 จันทนิภา

จันทนิภา/ภาพ

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

3.วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียง ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

Cr.ภาพ /สยามกมล

Pr.04 ขนิษฐวดี

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

4.วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาวาริน โดยนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี

Cr.งานประชาสัมพันธ์ เทศบาล คำน้ำแซบ

5.( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) บริเวณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และสาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายพิทยา นาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายสุกิตติ์ ไกรเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฏร

กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ

รายงาน

6.เวลา 09.10 น. ณ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี  / นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายสมพงษ์ จันทร์เกษ ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี นำข้าราชการ ครู และบุคลากร  ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้ง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563    เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติต่อไป

cr.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe

7.นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรสุดา วิจิตรธรรม (น้องฟ้าใส) นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี #คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ในรายการ #การแข่งขัน V BAC Table Tennis Championships 2020 🏓🏓 ณ ห้องประชุมวิบูลย์ทัศนีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) กรุงเทพมหานคร

Cr.ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : โฮเทลเซล่าทรี เซล่าไมค์ออสก้า/FB/สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี

8.เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ดำเนินการลอกผักตบในลำคลองในตำบลคำน้ำแซบ เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ เพื่อในการไหลของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่เริ่มตกมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้คลองสวย น้ำใส

Cr.งานประชาสัมพันธ์ เทศบาล คำน้ำแซบ

9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศ ดับไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณห้วยเสียว(ตรงข้ามบ้านแสนไห) ถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์  ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้า 115KVA

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00-17.00 น.

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.  ดับไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณหลังโรงแรมกานต์มณี รีสอร์ตถึงบ้านดงแสนสุข ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง  / และ  ดับไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้า 115KVA  ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

cr:อุบลวันนี้

10.”ตรวจเครื่องแบบ-ทรงผม” วันนี้ 29 ก.ค.2563 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผกก.สภเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.ฉลอง อุคะ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองอุบลราชธานี เรียกข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ท่องพระปรมาภิไธย กล่าวคำปฏิญาณ และอุดมคติตำรวจ ตรวจเครื่องแบบ-ทรงผม การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โดยเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19) ณ หน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   cr.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

Facebook Comments