รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

1.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เก็บขยะ รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เรารักโลก ซึ่งเป็นนโยบายนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เก็บขยะทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาขยะ ลดปัญหาโลกร้อนและขานรับนโยบายรัฐบาล อีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

2.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน โดยปรับเวลาการให้บริการใหม่ ตั้งแต่วันนี้ 1 ก.ค. 2563  เป็นต้นไป

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 21.00 น.
  • ท็อปมาร์เก็ต และตลาดจริงใจ เปิดให้บริการเวลา 10.30 – 21.00 น.

.อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วมาพบกันที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

Cr.centralplazaubonratchathani

3.นายสมคิด สอนอาจ ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ และพุทธศาสนิกชน ชาวอุบลราชธานีทุกๆๆท่าน

ชาวบ้านดู่ทุกท่าน และญาติธรรม ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารหอฉัน วัดศรีประดู่

Cr. อ.จิรวัฒน์ สว่างวงศ์

4.นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยนายมาณพ หงคำเมือง และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิดฯ / กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลฯ , / พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานศึกษา , หน่วยสวนป่าพิบูลมังสาหาร , บุคลากร อบต.โนนก่อ และชาวบ้าน/นักเรียน ในพื้นที่ตำบลโนนก่อ ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนสิรินธรร่วมมอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนกิจกรรม จำนวน ๒๕ แพ็ค (๓๐๐ ขวด) ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

cr.เขื่อนสิรินธร

5.นายมาณพ หงคำเมือง วิศวกรระดับ ๙ ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร , นายกลยุทธ์ ละดาดก ช่างระดับ ๗ แผนกบำรุงรักษาโยธา และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลาตะเพียน จำนวน ๒๕,๐๐๐ ตัว จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร ปล่อยลงในสระน้ำสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก (สภ.ช่องเม็ก) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ และตามนโยบายของผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินกิจกรรม เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า , การเลี้ยงหมูป่า , การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน , การเลี้ยงกบในกระชัง , การทำปุ๋ยหมัก และเลี้ยงปลาในบ่อดิน เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ สระน้ำสถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

cr.เขื่อนสิรินธร

6.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค รวมถึงระบบการผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยา เพื่อศึกษาวิจัยพืชพื้นเมือง พืชสมุนไพร ตำรับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการใช้สมุนไพร และผลักดันให้มีการนำยาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากร ด้านการวิจัยและให้รองรับการตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาสุขภาพ อุตสาหกรรมยา และนโยบายของรัฐในอนาคต

Cr.สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

7.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกับ 👩‍⚕️งานทันตสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากกับผู้สูงอายุ(ชุมชนศาลาบ้านดู่,ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 3 ) ที่มีภาวะพึ่งพิงญาติ และการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฎิบัติของ สปสช.(สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ) กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

Pr 03 :ศุจินทรา ใจหาญ

8.บ่ายวันนี้ 8-7-63 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นายศรัณย์ ศรีเมือง รก.ผอ. ส่วนการโยธา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับขนาดท่อระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อรองรับการระบายในช่วงฝนตกหนัก ป้องกันน้ำท่วมขัง…

Cr.สยามกมล/ภาพ

Pr.04 ขนิษฐวดี

9.ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมาใช้” บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว”ฟรี‼

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์อุบลฯ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ณ วัดมหาวนาราม

(วัดป่าใหญ่) เริ่มวันนี้เป็นวันเเรก  เเละกำหนดการตามตาราง

 

🔹8 กรกฎาคม 2563 ณ วัดมหาวนาราม

🔹9 กรกฎาคม2563 ณ วัดหนองบัว

🔹16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีประดู่

🔹17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าวังหิน

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-246-060 ต่อ 180

pr:03 ศุจินทรา

10.โรงเรียนเรียนเทศบาล 2 หนองบัวได้จัดภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมเปิดเรียนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียน จัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างและเข้าแถวแบบเว้นระยะ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

Cr.ดร.ไพสิฐิ ศรีสมุทร

Pr.07 จันทนิภา

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

Facebook Comments