รพ.สรรพสิทธิ์ฯ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมเปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์  ” บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

 

คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรก  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562   ให้คำแนะนำโดยแพทย์ , เภสัชกรผู้ผ่านการอบรมด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ตรงกับข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาเฉพาะโรคในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ณ ห้องตรวจเคมีบำบัด ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เปิดบริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

 

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคเนื่องจากในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์และโทษของกัญชามากขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย ประชาชนทั่วไปอาจใช้เพราะมีความหวังจากข้อประโยชน์ของกัญชา จนลืมนึกถึงข้อจำกัดหรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นได้   ซึ่งในความเป็นจริงตามมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุนว่า ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษา/ควบคุมอาการของผู้ป่วยเป็นการรักษาลำดับแรก (first line therapy) ในทุกกรณี  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการรับรองตำรับ ควรใช้ในกรณีที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆ ไม่ได้ผล/หรืออาจเกิดผลข้างเคียงที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนได้ เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน รวมทั้งผู้สั่งใช้/ผู้จ่ายยาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ควรเป็นแพทย์/เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และได้รับการอนุญาตการเป็นผู้สั่งใช้/ผู้จ่ายยาผลิตภัณฑ์กัญชาเท่านั้น

 

 

 

ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่องของเขตสุขภาพ 10 จึงได้เปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์” ขึ้น เพื่อให้บริการคำปรึกษาแนะนำโดยแพทย์และเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ และในขณะนี้ทางโรงพยาบาลมียาน้ำมันกัญชาสูตร THC เดียวเท่านั้น โดยจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด (CINV) และอาการปวดปลายประสาท ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล โดยผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาที่คลินิกได้ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชานี้จะเริ่มสั่งจ่ายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป และการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชากับผู้ป่วยควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย โดยมีการวางแผนการรักษาที่ชัดเจนร่วมกัน รวมทั้งติดตามผลการรักษาและอาการข้างเคียงของผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างต่อเนื่อง

 

 

คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์  จะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องตรวจเคมีบำบัด ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  ในส่วนของผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่แน่ใจว่าภาวะโรคของตนเองสามารถเข้ารับบริการได้หรือไม่  หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้โดยตรง โดยให้บริการที่เบอร์ 045-319200 ต่อ 1698 จะมีเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้บริการตอบคำถามในวันและเวลาราชการ

Facebook Comments