นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 เผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คน

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

 

 

สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มีความใกล้ชิดผูกพันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้บริการทางการศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอการทางการศึกษาให้กับนักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยให้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้

 

 

ในปีนี้ มีสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ จากภาครัฐ และเอกชน จำนวน 48 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งนี้ และกิจกรรมภายในงานนี้ก็เหมือนเช่นทุกปีที่กำหนดให้มีกิจกรรมดี ๆ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกคนที่สนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อสงสัยซักถามได้อย่างจุใจ ต่อด้วยกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ขึ้นสลับกับกิจกรรม ถาม – ตอบ และมีของรางวัลมากมายที่จะให้น้อง ๆ ร่วมสนุกสนานกับพี่ ๆ ทีมงานคุณภาพ ตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงานครั้งนี้

 

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 23” ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดขึ้นครั้งนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คน ซึ่งไม่นับรวมผู้ที่สนใจและเข้าชมงาน สืบเนื่องจากกระแสตอบรับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทุก ๆ ปีดีมาก และเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา คุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจและได้รับประโยชน์จากงานนี้มาก เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในอนาคต และยังได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ ได้รับคำแนะนำที่ดีจากสถาบันศึกษาที่มาร่วมออกบูธทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขนเอาของฝากและความรู้มาให้น้อง ๆ อย่างเต็มที่ พร้อมความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน จึงจะสังเกตได้ว่าน้อง ๆ ที่มาร่วมงานจะมีความสดชื่น และร่าเริงเป็นพิเศษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะเจ้าภาพจัดงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 มีความยินดีและชื่นใจกับความสำเร็จในการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จะไม่สำเร็จถ้าขาดผู้สนับสนุนที่ดีอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่ให้การสนับสนุนและยืนเคียงข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยดีเสมอมา ต้องขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานและกิจกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นงานที่แจก และแถมฟรี…ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน.

Facebook Comments