ม.ราชภัฎอุบลฯปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562  

 

ที่ บริเวณสระบัว ด้านข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมโครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

 

 

โดยเวลา 08.30 น.พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล  ต่อด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน

 

จากนั้นพลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา ร่วมปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณสระบัว ด้านข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

Facebook Comments