มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จจบการศึกษาร.ร.ผู้สูงอายุแสนสุข รุ่นที่ ๓

นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข ประธานปิดโครงการฯ โรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่นที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จจบการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแสนสุข ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นการเรียนการสอน จบหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย มีนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตรจนจบ ได้รับอนุมัติสำเร็จตามหลักสูตร รุ่นที่ ๓ ทุกท่าน

หลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนห้องเรียนจำนวน ๑๔ ครั้ง เป็นไปตามตารางเรียนและได้รับความรู้ ความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นที่น่าพอใจ และได้มีการเรียนนอกสถานที่อีกจำนวน ๑ ครั้ง คือ ณ ศาลาวัดเกาะลอย ตำบลแสนสุข

ในโอกาสนี้นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุ ทั้ง ๔๙ ท่าน ที่ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาใ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ผ่าน มา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมคุณค่าในตัวเอง การดูแลสุขภาพ สุขภาวะกายใจ ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรัก ความสามัคคี และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้จากการห่อข้าวมารับประทานร่วมกัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะไม่ถือมา เฉพาะของตนเอง แต่จะถือมาเป็นหม้อ ข้าวก็หุงเป็นหม้อ เพื่อให้ทุกคนได้รับประทาน ร่วมกัน นั้นก็เป็นผลดีที่เกิดขั้นจากการมีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุแสนสุข

Facebook Comments