มอบทุนการศึกษาบุตร – หลานสื่อมวลชนเนื่องในวันสถาปนา มทบ.22

หน่วยงานแรกในจังหวัดอุบลฯ ที่เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ของบุตรหลานสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษา และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69

 

 

ที่ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวัน สถาปนา มณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69 พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ บุคลากร กำลังพลทหาร จากหน่วยงานในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 22 ประกอบพิธีสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ ให้ศิลให้พร เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารหาญผู้เสียชีวิต กรวดน้ำรับพร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

 

 

หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน จำนวน 23 ทุน สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสื่อมวลชน มณฑลทหารบกที่ 22 ถือเป็นหน่วยงานแรกในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ของบุตรหลานสื่อมวลชน จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้น

 

 

มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2322 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยประเทศลาวได้เกิดสงครามภายใน เจ้านายลาวบางคนได้หนีเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พร้อมครอบครัวและผู้คนจำนวนหนึ่ง ได้มาตั้งบ้านเมืองอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลที่เรียกว่า ดงอู่ผึ้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดพระราชทานชื่อเมืองว่า“อุบลราชธานีและโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกมีบรรดาศักดิ์เป็นพระปทุมราชวงศา

Facebook Comments