มทบ. 22 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ประจำปี 2563

มณฑลทหารบกที่ 22 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ประจำปี 2563ตามนโยบายกองทัพบก ที่ให้ดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล

 

 

พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกองทัพบก ให้ทุกหน่วยดูแลสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับกำลังพลและครอบครัว และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด ซึ่งมีรายได้น้อย และส่งเสริมให้กับบุตรกำลังพล ได้รับการศึกษาสูงขึ้น

 

 

มณฑลทหารบกที่ 22 จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้น โดยแบ่งเป็น ระดับอนุบาล  จำนวน 79 ทุน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 245 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอนุปริญญาจำนวน 89 ทุน ทุนละ 2,000 บาท -ปริญญาตรี จำนวน 85 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 498 ทุน เป็นเงิน 876,500 บาท

 

 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ว่า การที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป สำหรับทุนที่มอบให้ แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่ก็ช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการเงินได้บ้าง ขอให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้มากที่สุด รู้จักประหยัด อดออม ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไป

 

Facebook Comments