บขส.- สถานีรถไฟเงียบเหงาหลังโควิด-19 ระบาด

สถานีรถไฟและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี เงียบเหงา ผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟ และรถโดยสารประจำทาง น้อยลง หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

นายประสาท บัวกรด นายสถานีรถไฟอุบลราชธานี กล่าวถึงบรรยากาศในการเดินทางโดยรถไฟ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าในแต่ละวันมีผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ต่างจากช่วงสถานการณ์ปกติ โดยในแต่ละวันมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 100 – 200 คน

ส่วนมาตรการในการคัดกรองนั้น ผู้โดยสารที่ผ่านเข้า ออก และใช้บริการโดยรถไฟจะต้องลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้โดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อสถานีต้นทาง สถานีปลายทาง และข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้โดยสารจะต้องรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย

ขณะที่คนขับตุ๊กๆ รับจ้างบริเวณสถานีรถไฟ บอกว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงมากถึงร้อยละ 80 เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร จากปกติก่อนหน้านี้มีรายได้ต่อวันประมาณกว่า 300 บาท แต่ปัจจุบันรายได้เหลือเพียงประมาณวันละ 100 บาท

คนขับรถตุ๊กๆ รับจ้างบอกด้วยว่า ถึงแม้ว่าจะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องออกมาขับรถรับจ้าง เพราะอาชีพขับตุ๊ก ๆ เป็นรายได้อีกทางหนึ่งในการเลี้ยงดูครอบครัว

ส่วนบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการลดลงเช่นเดียวกัน โดยพนักงานขายตั๋วรถร่วมบริการรายหนึ่ง บอกว่า ช่วงนี้รถโดยสารของบริษัทมีการปรับลดเที่ยวรถลงเหลือเพียงวันละประมาณ 2 – 3 เที่ยว เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร ส่วนมาตรการป้องกันของทางบริษัทก็จะจัดที่นั่งผู้โดยสารห่างกันตามคำแนะนำของสาธารณสุข อาทิ หากรถโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ที่นั่ง ก็จะจัดให้นั่งได้เพียง 20 ที่นั่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

Facebook Comments