น้องๆ  ปฐมวัยแข่งเดินตัวหนอน  ผู้ปกครองต่างส่งเสียงเชียร์อย่างคึกคัก

น้องๆ  ปฐมวัยจากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ร่วมแข่งเดินตัวหนอน  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล   ผู้ปกครองต่างส่งเสียงเชียร์อย่างคึกคัก

บรรยากาศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ขึ้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางการศึกษา และให้กำลังคณะครู นักเรียนที่ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการภายในงาน  การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีคือ  การแข่งขันเดินตัวหนอน  ของนักเรียนสายชั้นปฐมวัย   สร้างเสียงเชียร์  และเห็นความน่ารักของเด็กๆ ปฐมวัยที่มีความสามัคคีกันในทีม  ซึ่งการเดินตัวหนอนจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย

 

ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2562  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินการและแสดงผลงานทางวิชาการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น   และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ต่อไป

 

 

Facebook Comments