นักธุรกิจชาวอุบลฯ ปลูกผักออแกนิคสร้างรายได้

กระแสผักออแกนิคหรือผักปลอดสารพิษกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ของกลุ่มคนรักษาสุขภาพและเป็นพืชผักที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีซึ่งมีนักธุรกิจหลายรายในจ.อุบลราชธานี หันมาสนใจจับธุรกิจประเภทนี้อย่างมากมายเช่นเดียวกันกับนายธาดา พิไลสมบูรณ์ เจ้าของเป็นตาฮักฟาร์ม ได้ทำฟาร์มผักออแกนิคกว่า 20 โรงเรือน สร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

นายธาดา พิไลสมบูรณ์ เจ้าของเป็นตาฮักฟาร์ม กล่าวว่า ปัจจุบันตนเองก็ทำธุรกิจอยู่หลายอย่าง เช่น ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจโรงแรม และโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทที่ญี่ปุ่น และความคิดที่ได้มาทำเกษตรอินทรีย์เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้คนเริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะและกระแสในเรื่องของผักปลอดสารพิษกำลังได้รับความนิยม จากที่ว่าทางกระทรวงเกษตรและรัฐบาลกำลังส่งเสริมเรื่องนี้พอดี และธุรกิจนี้ก็มีทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของทางวิชาการและอีกหลายๆด้านอยู่ตลอด อาทิ ด้านโรงเรือน ด้านการทำปุ๋ย และด้านเมล็ดพันธุ์ และข้อสำคัญที่สุดในการทำคือเรื่องตลาดซึ่งตลาดของเราไม่ไปแข่งกับชาวบ้านแต่เราจะมีแนวร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ตลาดผักออแกนิคให้มันยั่งยืนพาชาวบ้านไปด้วยกัน ไม่ที่เราสร้างมาเพื่อที่จะมาแข่งขันกับชาวบ้านแย่งตลาดเค้าคือไม่ใช่ แต่เรามาเพื่อส่งเสริมดำเนินการไปด้วยกัน และปัจจุบันก็มีร้านอาหาร แล้วก็โรงแรม ลูกค้าชอบและทานผักด้วยความสบายใจ โดยผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักสลัด คะน้า กวางตุ้ง โดยพื้นที่ที่ปลูกใช้จำนวน 4 ไร่ มี 20 โรงเรือน ขนาด 6×20 และทุกโรงเรือนจะยกสูงจากพื้นแล้วเอาดินใส่กระบะ ส่วนดินที่ใช้ปลูกจะหาซื้อมาจากแหล่งที่ไม่เคยใช้สารเคมีและทำการเกษตรมาก่อน ซึ่งดินปกติทั่วๆไปจะใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะ สำหรับผลผลิตต่อโรงเรือนมันคืนอยู่กับผักด้วยถ้าเป็นผักสลัดจะได้ ราคา 15,000 บาท ต่อโรงเรือนและจะใช้เพียงเวลา 30 วันและ 1 ปีจะปลูกได้ประมาณ 8 ครั้ง เพราะว่ามันจะมีเวลาระยะพักดิน 2 อาทิตย์ถึงจะทำการปลูกใหม่ได้ ซึ่ง 1 ปีผักออแกนิคจำนวน 20 โรงเรือนจะสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท

และที่เป็นตาฮักฟาร์มจุดนี้ยังจะเปิดเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและรับฝากขายก็จะเป็น เสื้อผ้า เครื่องจักสาน และสินค้าหลายๆอย่างที่เป็น OTOP ซึ่งจะเป็นแหล่งเลือกซื้อสินค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนมีร้านกาแฟรสชาติอร่อยให้บริการ ตั้งอยู่ที่ กิโลเมตรที่ 16 เส้น อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Facebook Comments