ชุมชนวัดสารพัดนึก  ทำความสะอาดป้องกันไข้เลือดออก

อสม.ชุมชนวัดสารพัดนึก  ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชน  กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน  ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนวัดสารพัดนึก  นำโดยนางโกสุม  รูปช้าง  อสม.ชุมชนวัดสารพัดนึก  ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบชุมชน  พร้อมทั้งเดินรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ด้วยการแจกทรายอะเบด สำรวจภาชนะใส่น้ำตามบ้านเรือนของประชาชน หากพบมีลูกน้ำยุงลายจะกำจัดทันที เช่น การคว่ำโอ่งน้ำ  อ่างน้ำ กระถางบัว และการนำทรายอะเบทป้องกันยุงลายแพร่พันธุ์  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องโรคไข้เลือดออก โดยมีนางนงค์นุช  อุตส่าห์  เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข  5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง  และนางสุรัตยา  เกษมศิริ  และนายเทิดคุณ  พันธการ  เจ้าหน้าที่จากคลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย  มาให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับชาวบ้าน   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง กระตุ้นเตือนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนร่วมกัน

 

 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. ได้แก่     1. ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่  2.  เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย  5.  ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย  และ 1 ข. ขัดไข่ยุงลายในภาชนะ   กระตุ้นเตือนประชาชน  ป้องกันไข้เลือดออก และเร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน  และดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

 

เมื่อมีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในพื้นที่  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อออกสอบสวน ควบคุมโรคโดยการพ่นเคมีกำจัดยุงพาหะ และกำจัดลูกน้ำทันที  หากมีประชาชนป่วยและมีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์ (ไม่ควรเกินวันที่ 2)  เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง  และเน้นย้ำให้ไปพบแพทย์ตามแพทย์นัดทุกครั้ง  ผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ทายากันยุง  หรือสมุนไพร เช่นน้ำมันตะไคร้หอม เพื่อลดการถูกยุงกัด และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

Facebook Comments