ชาวบ้านยางเทิง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ชาวบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย เปลี่ยนวิธีทำการเกษตรแบบเดิม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กินได้ เหลือกินก็ขาย สร้างรายได้ให้ครอบครัว

 

นายประดิษฐิ์ บุญเกตุ อายุ 61 ปี ชาวบ้านยางเทิง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย เดิมนั้นตนทำเกษตรแบบเชิงเดียว  เมื่อมีผลผลิตก็ได้กิน ได้ขายบ้าง แต่พอหมดฤดูกาลก็ไม่มีผลผลิตที่จะเก็บกินหรือขาย ทำให้รายได้ลดลง แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากการต้องซื้อกิน จากนั้นตนได้มีโอกาส เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรม ตนจึงได้นำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มจากการปลูกพืชตามฤดูกาล และปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินก็แบ่งขาย ซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนคุณลุงประดิษฐิ์ มีพืชผักสวนครัวครบทุกชนิด และยังมีต้นกล้วย มะพร้าว มะนาว และมะม่วง ซึ่งพืชผัก ผลไม้ในสวน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถลดรายจ่ายให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี และยังทำให้มีรายได้เพิ่ม จากการเก็บผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายด้วย

 

 

 

 

 

Facebook Comments