จ.อุบลฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิค – 19

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโรงพยาบาลสนาม ตรวจ คัดกรอง รักษา ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ และเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิค – 19

 

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (โรงพยาบาล สัน พะ สิด ธิ ประ สงค์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ อยู่ใกล้สี่แยกดงอู่ผึ้งทางไปจังหวัดยโสธร  ตรงข้ามกับสถานีโทรทัศน์ NBT ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

 

ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดอุบลราชธานีจึงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (โรงพยาบาล สัน พะ สิด ธิ ประ สงค์) จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น พร้อมจัดบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์และเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมแล้วที่จะให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ออกจากผู้ป่วยโรคอื่น ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ไปถึงผู้ป่วยโรคอื่นที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

 

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย เป็นโรงพยาบาลขนาด 75 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคโควิด 19 โดยเฉพาะเท่านั้น โรงพยาบาลแห่งนี้ใช้งบก่อสร้าง 102 ล้านบาท เครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ งบ 200 ล้าน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งงบสนับสนุน พิชิตโควิด -19 และจากการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มั่นใจว่า ภายในกลางเดือนเมษายนนี้ คณะแพทย์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ไว้ได้อย่างแน่นอน

 

Facebook Comments