จ.อุบลฯ เปิดอุทยานนาควัตร สถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เปิดอุทยานนาควัตร เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ที่อุทยานนาควัตร บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานเปิดอุทยานนาควัตร ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ- เจ้าย่าศรีปทุมมา โดยมีประชาชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

สำหรับอุทยานนาควัตร อุบลราชธานี  เป็นที่ประทับแห่งองค์พญานาคราช ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 2ไร่ ประกอบไปด้วยลานเรืองแสง ที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก ลานกัลปพฤกษ์เรืองแสง วัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว   เบื้องหน้าเป็นเทวรูป เจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช ถัดไปเป็น รัตน์จักรพรรดิ์คูหา ชื่อว่าถ้ำแก้วจักรพรรดิ   ซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ คือสมเด็จพระมหาสุวรรณจักรพรรดิปางเปิดโลก ขนาดความสูง 4 เมตร หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นพระประธานในอุทยานนาควัตร

 

 

โดยการจัดสร้างในครั้งนี้ ดร. พนธ์พันธ์  เลิศจันทรางกูร ประธานกรรมการจัดสร้างอุทยาน ที่เลื่อมใสศรัทธา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ นาคราช และแม่ย่านาคินีศรีปทุมมา  ได้อุทิศแรงกายแรงใจแรงทุนทรัพย์   ให้กับการทำนุบำรุงพุทธศาสนา   สร้างอุทยานนาควัตร เป็นสมบัติของแผ่นดินก่อสร้างสถานที่อันเป็นที่รองรับเหล่าสาธุชน และลูกหลานเจ้าปู่เจ้าย่า เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในจ้าวปู่ศรีสุทโธ จ้าวย่าศรีปทุมมา ได้มีสถานที่สัปปายะไว้ปฏิบัติธรรม  รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากศูนย์ราชการ จังหวัดอุบลราชธานี

Facebook Comments