อุบลฯ เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน “BEST  PRODUCTS UBON 2019” พร้อมชมการแสดงของศิลปิน เบิ้ล  ปทุมราช ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน “BEST  PRODUCTS UBON 2019” โดยมีนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดงาน“BEST  PRODUCTS UBON 2019”ระหว่างวันที่ 6 – 10กุมภาพันธ์ 2561ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการSMEs กลุ่มจังหวัดฯกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัด และผู้ประกอบการแขวงจำปาสักและแขวงสาละวันสปป.ลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม และมีไฮไลต์ของการจัดงานคือ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตรแปรรูป และสินค้าเครื่องปรุงอาหาร รวมถึงการจัดแสดงโซนสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และการจัดประชุมสัมมนาและเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี  กับผู้ประกอบการแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในวันที่ 6 – 7กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเป็นคู่ค้าและเพิ่มเติมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าการลงทุน ใน สปป.ลาวนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมบันเทิง ทุกวัน ตลอดการจัดงานทุกวันๆละ 2 รอบ   เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดงดนตรีโฟรค์ซอง และ เวลา 18.00 – 19.00 น. การแสดงของศิลปิน/นักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยม  ได้แก่ เบิ้ล  ปทุมราช  เต๋า ภูศิลป์ ธัญญ่า กิ๊ก รุ่งนภา และหญิง ธิติกานต์  นอกจากกิจกรรมบันเทิง ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย วันละ 2 รอบ อาทิ สินค้านาทีทองตอบ คำถามรับรางวัล และการประมูลสินค้า


Facebook Comments