จ.ศรีสะเกษ ส่งมอบข้าวหอมมะลิ แลกอาหารทะเล จ.พังงา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลา  แลกอาหารทะเลจากจังหวัดพังงา  โดยกองทัพอากาศ  ช่วยอำนวยความสะดวกในการด้านการขนส่ง    

   

 

ที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี  พลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  พร้อมกำลังพล  ได้นำเครื่องบินกองทัพอากาศ เข้ารับมอบข้าวหอมมะลิ และ ข้าวหอมมะลิไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 1 หมื่นกิโลกรัม มูลค่า 320,00 บาท จากสหกรณ์การเกษตร  เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ศรีสะเกษ จำกัด (ส.ก.ต.ศรีสะเกษ จำกัด) โดยมี นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ  เป็นตัวแทนมอบ  เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนอาหารทะเล คือ ปลาฉิ้งฉ้าง จำนวน  1,400 กิโลกรัม   และ กะปิ 300 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด  (ส.ก.ต.พังงา จำกัด)

 

 

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย  เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด  ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์  ในการร่วมแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับกระทบจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ทำให้ประสบปัญหาในการจำหน่าย  และการส่งออกไปยังต่างประเทศชะลอตัวลง  จึงจำเป็นต้องมีการจับคู่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นประสบการณ์แรกในการช่วยเหลือกันและกัน ในลักษณะชาวนาช่วยชาวเล โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ และ ข้าวหอมมะลิไรซ์เบอรี่ทุ่งกุลาร้องไห้  จำนวน 10 ตัน และจะรับสินค้าอาหารทะเลจากจังหวัดพังงา  จำนวน 1,400  กิโลกรัม  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

 

ด้านพลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศได้ปฏิบัติตาม นโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่ง  และการรับมอบสินค้า  เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

Facebook Comments