งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ  8 – 12 พ.ค.นี้ ที่อุบลสแควร์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  8-12 พฤษภาคม 2562  นี้  ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์
นายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562  ณ ลานกิจกรรมตุ้มโฮม ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป  และขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย  2 แสนไร่ ของจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อาหารกินสบายใจปลอดภัยจากโรค พันธุ์พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น  ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  หัตถกรรมและสิ่งทอสมุนไพรและเครื่องสำอาง  และการสัมมนาวิชาการ “ทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป”  “ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและตลาดออนไลน์”  , การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร – นิทรรศการวันพืชมงคล – นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ – นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  , การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
การประกวดและแข่งขันแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม” ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท “ การประกวดเยาวชนหมอลำซิ่ง” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท  “ การแข่งขันคณะกลองยาว”  ชิงเงิน รางวัล 10,000 บาท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

Facebook Comments