คณะ ป.ศ.ส.ฯ สถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 9 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คณะ ป.ศ.ส.ฯ สถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 9 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนบ้านท่าบ่อ

ดร. สวาท สุทธิอาคาร ในฐานะผู้แทนคณะผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าฯ โดยท่าน สุชาย วัชอภัยกุล ประธานรุ่น และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกในรุ่น ได้มอบหมายให้ ดร. สวาท สุทธิอาคาร ดร.ไขนภา สุทธิอาคาร เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 150 ครัวเรือน 150 ชุด

 

 

 

สำหรับจุดนี้ เป็นจุดที่ 2 ที่คณะผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือ โดยจุดที่ 1 ทางคณะได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองเพล ตำบลปทุม และบ้านโนนบุ้ง ตำบลในเมืองรวมถึงครัวเรือนใกล้เคียงจำนวน 150 ครัวเรือน 150 ชุด

 

 

ด้านนางอุทัยทิพย์ เปราะแดง ตัวแทนชุมชนได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้มีเมตตา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

 

Facebook Comments