รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

1.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมทางวิชาการและการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้คัดเลือกนายกเทศมนตรีเพื่อเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีรชัย ไกรกังวาร(นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ

Pr:03 ศุจินทรา

Cr.ภาพ วิภารัตน์

2.#หน่วยซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง

เจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกสำรวจตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย ต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

หากเกิดเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง โทร.045-246060-3 ต่อ136

Cr.คุณจันทศ  Pr.04 ขนิษฐวดี

3.❤️ #นายกฯแอน ให้ความสำคัญในชุมชนเเละวัดในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ที่มีปัญหาจากสุนัข-เเมวจร จัด จึงสนับสนุนกิจกรรม ทำหมันป้องกันการขยายพันธุ์เเละฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมาใช้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี

(ครั้งที่ 2) โดยเน้นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของ

#วันที่16กรกฎาคม2563ออกให้บริการที่วัดศรีประดู่

#วันที่17กรกฎาคม2563ออกให้บริการที่วัดท่าวังหิน

สอบถามเพิ่มเติม 045-246-060ต่อ 180

pr:03 ข่าว/ศุจินทรา

Cr.ภาพ อิศร

4.นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมโครงการ EGAT Care Back to School ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ , เจลแอลกอฮอล “น้ำใจ กฟผ.” , หน้ากากผ้าอนามัย กฟผ. และสบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก ๔ ภาค ให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ๔ แห่ง ในพื้นที่เขื่อนปากมูล ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม /โรงเรียนบ้านด่าน //โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม  และ โรงเรียนบ้านตุงลุง สำหรับโครงการ EGAT Care Back to School เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และหยุดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนกว่า ๖๐๐ แห่ง ทั่วประเทศไทย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

Cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี

5.ที่ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร มอบลูกปลาตะเพียน จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ ตัว จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร ให้กับชุมชน/กลุ่มชุมชน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธร เพื่อนำลูกปลาตะเพียนไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและการเลี้ยงในบ่อดิน ในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับการฟื้นฟูเยียวยาสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน/ชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รอบโรงไฟฟ้า/เขื่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ดังนี้.-

– อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านช่องเม็ก

– อ่างเก็บน้ำวัดภูมดง่าม บ้านคำม่วง – กลุ่มวัฒนธรรมอำเภอสิรินธร และชมรมจักรยานพยัคฆ์ภูพร้าว

– อ่างเก็บน้ำสาธารณะบ้านโนนสำราญ และกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสำราญ ต.คอแลน อ.บุณฑริก

cr.เขื่อนสิรินธร

กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ

6.ชวนปลูก “ไม้มีค่า” ในที่ดินของตนเอง รายได้มั่นคง หลักประกัน และเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน

เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกป่าเศรษฐกิจ ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ขอสินเชื่อ หรือ เก็บไว้เป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเกษตรกรไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้โลกอีกด้วย

Cr.สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

7.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เตรียมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม นี้ จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตรวจเลือกทหารกองเกิน ตำบลขามใหญ่ / วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตรวจเลือกทหารกองเกิน ตำบลปุทม ตำบลกระโสบ ตำบลกุดลาด ตำบลหนองบ่อ / วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ตรวจเลือกทหารกองเกิน ตำบลหัวเรือ ตำบลไร่น้อย ตำบลแจระแม ตำบลหนองขอน / วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตรวจเลือกทหารกองเกิน ตำบลในเมือง(1) / วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตรวจเลือกทหารกองเกินตำบลในเมือง(2) ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้คนที่อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 ไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียก (แบบ สด.35) ในวันเวลาราชการ โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อยู่ในกำหนดผ่อนผัน ให้ไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียก(แบบ สด35) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอเมืองอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-242054

cr.กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี

8.นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ อบต.คำไฮใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลตำบลคำไฮใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ พร้อมด้วยประชาชนบ้านนาคำเจริญ อสม.ตำบลคำไฮ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด พ่นมอกควันกำจัด แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ในพื้นที่บริเวณวัดนาคำเจริญ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

9.ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot4 อำเภอเหล่าเสือโก้ก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านตลาดและทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาประหยัดและมีคุณภาพ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

10.ณ ลานหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรและสินค้าจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดแสดงและจำหน่ายของดีอำเภอเดชอุดมเพื่อให้ประชาชนมาจับจ่ายหรือมาเที่ยวอำเภอเดชอุดมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโดยสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดมและสำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี อสม.และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

Cr.สถานีข่าววีเคเบิ้ลทีวีอุบล

Facebook Comments