ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี ตัดถนนเส้นใหม่สู่ รพ.50 พรรษาฯ อุบลฯ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี ตัดถนนเส้นใหม่สู่ รพ.50 พรรษาฯ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งต่อผู้ป่วย 

 

 

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างทางดำเนินชีวิต ตามโครงการการสร้างถนนเส้นใหม่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ – ถนนสายรอบเมือง 231 เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเพิ่มช่องทางการสัญจรของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต

 

 

ทั้งนี้โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีพระภิกษุและประชาชนทั่วไปมารับบริการเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเดินทางมาโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ในเส้นทางเดิม (ปากทางบ้านปลุกดุก ถนนอุบลตระการ – รพ. 50 พรรษาฯ) มีความแออัด ไม่สะดวกในการสัญจร และไม่สามารถขยายช่องทางจราจรให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้

 

 

โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 จึงได้ริเริ่มจัดทำและก่อสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้น โดยมีโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการ

โดยถนนเริ่มต้นจาก บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ บริเวณบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 ลงไปทางทิศใต้ ผ่านบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 ผ่านหน้าวัดป่าเทพกิตติมุณี เชื่อมต่อกับถนนสายรอบเมือง 231 บริเวณบ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 2.6 กิโลเมตร

 

ถนนเส้นใหม่ เป็นแนวถนนเส้นเดิมที่มีอยู่แล้ว (กว้าง 6 เมตร) ชุมชนตามแนวถนนเดิมทั้ง 2 ฝั่ง ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะ ฝั่งละ 3 เมตร ทำให้มีช่องทางจราจรกว้างขึ้น รวมเป็น 12 เมตร และถนนบางส่วนได้ทำการตัดขึ้นมาใหม่ โดยชุมชนบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 บริจาคที่ดินรวมกัน เพื่อทำเป็นถนนสาธารณะเส้นใหม่ กว้าง 20 เมตร ยาว 800 เมตร

 

 

สำหรับการดำเนินการก่อนสร้าง งบประมาณยังไม่เพียงพอ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ  จึงขอโอกาสจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทางดำเนินชีวิตที่ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย เข้าสู่โรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อสมทบทุนตามวัตถุประสงค์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

หากไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญด้วยตนเอง สามารถสมทบทุนได้ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
หมายเลขบัญชี 321-0-55489-7 ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนนโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ และสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนา นำไปลดหย่อนภาษีได้ทาง FB Fanpage : ผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

Facebook Comments